Herttoniemenrannan Kipparlahden asuntolaivapaikkojen hakumenettely

Helsingin kaupunki järjestää hakumenettelyn Herttoniemen Kipparlahdessa sijaitsevan tontin (AH-1) 43019/1, jolla sijaitsee laivalaituri, ja sen viereisen kaavaan merkityn vesialueen osan (lvw-1), jolle saa sijoittaa ympärivuotiseen käyttöön asuntolaivoja, vuokraamisesta. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä löytyvät hakuohjeesta ja sen liitteistä sivun valikosta.

Asuntolaivoille varattu laivalaituri ja vesialue sijaitsevat Kipparlahdessa Amiraali Cronstedtin torin vieressä. Paikkoja on noin viidelle tai kuudelle alukselle niiden koosta riippuen. Hakuohjeessa yksilöity alue vuokrataan hakemusten perusteella yhdelle yhdistykselle, yhtiölle tai muulle yhteisölle noin 15 vuodeksi. Vuosivuokraksi on arvioitu noin 17 000 euroa.

Laituriin kyljittäin kiinnitettävien asuntolaivojen tulee soveltua ympärivuotiseen asumiseen. Ulkonäöltään niiden tulee sopia kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Laivat voivat olla enintään 30 metriä pitkiä ja 9 metriä leveitä. Ylin korkeus veden pinnasta on 6 metriä. Alukset tulee liittää vesihuolto- ja jätevesiverkkoon. Hakumenettelyn voittajan vastuulla on myös huonokuntoisen laiturin kunnostus ja sen valaistuksen uusiminen.

Hakuohjetta koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla 10.8.2017 mennessä osoitteeseen tontti(at)hel.fi. Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin, hakuohjeen mahdolliset täydentämiset tai korjaukset ja hakemusten jättämiselle varatun määräajan mahdollinen pidentäminen julkaistaan tällä sivulla viimeistään kahta viikkoa ennen viimeistä hakupäivää.

Hakuaika on päättynyt 15.9.2017 kello 15. Hakemukset toimitetaan suljetussa kuoressa kiinteistöviraston tonttiosaston (1.6. alkaen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit) asiakaspalveluun osoitteessa Sörnäistenkatu 1 tai postitse:

Kiinteistövirasto, tonttiosasto
Asiakaspalvelu
PL 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

1.6.2017 lähtien:

Kaupunkiympäristö
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Asiakaspalvelu
PL 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kuoreen tulee merkitä tunnus: "Asuntolaivat".
 

Lisätiedot:

Valvontalakimies Anne Nahi
puh. 09 310 64332

Johtava kiinteistölakimies Martti Tallila
puh. 09 310 36449

sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@hel.fiJAA
15.09.2017 15:12