Suoraan sisältöön

Länsisataman Jätkäsaaren nk. palvelukorttelien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely

Hakuaika on päättynyt.

Länsisataman Jätkäsaaren nk. palvelukorttelien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn tarkoitus on neuvottelujen kautta tuottaa parhaiten hakuohjeessa asetetut arviointi- ja valintakriteerit täyttävä alustavien konseptisuunnitelmien perusteella laadittava lopullinen projektisuunnitelma kilpailualueen toteuttamisen ja asemakaavan laatimisen perustaksi.

Kilpailualueelle (palvelukortteleihin) haetaan uudenlaista konseptia asumisen ja arjen hyvinvointipalveluiden muodostamalle kokonaisuudelle. Arjen hyvinvointia tukevien asuntoratkaisujen kehittäminen, asumisen ja arjen hyvinvointipalveluiden muodostaman kokonaisratkaisun kuvaaminen sekä kilpailualueelle sijoittuvien eri toimintojen ja hankkeiden määrittely ovat keskeinen osa laadittavia konseptisuunnitelmia sekä lopullista projektisuunnitelmaa. Kilpailualueen kokonaislaajuus on arviolta noin 30 000 – 40 000 k-m2, josta erimuotoista asuinrakennusoikeutta on arviolta enintään noin 35 000 k-m2.

Hakumenettelyn päätteeksi kiinteistölautakunnalle esitetään kilpailualueen varaamista parhaiten asetetut tavoitteet täyttävälle lopullisen projektisuunnitelman esittäneelle eri yhteisöjen muodostamalle yhteenliittymälle (konsortiolle), joka osallistuu kilpailualueen kaavoitukseen kumppanuuskaavoituksena ja toimii vastaisuudessa kilpailualueelle kaavoitettavien asuinkerrostalo- ja muiden tonttien toteuttajana.

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely suunnataan rakennusliikkeiden, rakennuttajien, eri kokoisten palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille (konsortioille). Lisäksi edellytetään, että konsortion osapuoliksi otetaan myös palveluiden ja/tai teknologioiden kehittäjiä sekä palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen pienempiä ja/tai keskisuuria toimijoita. Tarkemmin menettelystä on sanottu liitteenä olevassa ja 15.12.2016 päivätyssä hakuohjeessa.

Tarkemmat tiedot löytyvät hakuohjeesta ja sen liitteistä sivun valikosta.

Ilmoittautumismenettely konseptisuunnitelmien toimittamiseksi on päättynyt keskiviikkona 31.5.2017 klo 15.00.

Konseptisuunnitelmat toimitetaan Kiinteistövirasto/tonttiosasto, Sörnäistenkatu 1, 1. kerroksen asiakaspalveluun 18.4.2017 jälkeen.

 

Lisätiedot:

Kiinteistövirasto, tonttiosasto

Kiinteistölakimies Kristian Berlin
Puh. (09) 310 36438
etunimi.sukunimi@hel.fiJAA
08.06.2017 12:25