Suoraan sisältöön

Valtakirjamenettely rakennusluvan hakemista varten 1.2.2022 alkaen

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun (make) tontit-yksikössä/asuntotontit-tiimissä on päätetty ottaa Kalasataman ja Mellunkylän asuinkerrostalotonttien osalta kokeiluna (pilottina) käyttöön valtakirjamenettely rakennusluvan hakemista varten 1.2.2022 alkaen. Valtakirjamenettely korvaa lyhytaikaisen vuokrasopimuksen laatimisen. Valtakirjalla Helsingin kaupunki tontin omistajana ja haltijana oikeuttaa hankkeen hakemaan tontille rakennuslupaa.  

Hakemuksella pyydetään jatkossa samanaikaisesti 1) valtakirjaa rakennusluvan hakemista varten ja 2) pitkäaikaista vuokrasopimusta. Oikeutus maanrakennustöiden aloittamiseen tontilla voidaan antaa vasta pitkäaikaista vuokrausta koskevan päätöksen jälkeen, mutta tarvittaessa jo ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tarkemmat ohjeet ilmenevät oheisesta hakemuksesta.

 

Hakemus valtakirjasta ja pitkäaikaisesta vuokrauksesta


Sitoumuslomakkeet:

 Ryhmärakennuttamishankkeiden sitoumuslomakkeet:

21.03.2022 10:38