Suoraan sisältöön

Asuntotontin vuokrasopimuksen hakeminen

Tontin lyhyt- ja pitkäaikaista vuokrasopimusta haetaan määrämuotoisella hakemuslomakkeella. Hakemuksen yhteydessä tulee lisäksi toimittaa vaaditut selvitykset ja asiakirjat. Jotta vuokrasopimusta voi hakea, tulee tontti olla varattuna hakijalle.

Hakemus liitteineen tulee lähettää vähintään 4-6 viikkoa ennen toivottua vuokrasopimuksen alkamisajankohtaa.  Lomakkeet ovat sivun alalaidassa. Puutteellinen hakemus ja/tai puuttuvat liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. 

Hakemus lähetetään sähköpostilla: tonttihakemukset(at)hel.fi.

Tonttihakemukset(at)hel.fi-sähköpostiosoite on tarkoitettu tontinvaraus- ja tontinvuokrasopimushakemusten käsittelyyn. Muut kaupungin tonttien luovutukseen liittyvät kyselyt ja tiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen tontti(at)hel.fi.

Tontin lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista varten

Tontin varauksensaajan tulee hakea tontin lyhytaikaista vuokrasopimusta ennen rakennusluvan hakemista. 

Huom. Kalasataman ja Mellunkylän asuinkerrostalotonttien osalta kokeiluna (pilottina)
valtakirjamenettely rakennusluvan hakemista varten 1.2.2022 alkaen.

Vuokrauspäätöksen käsittelyaika on noin neljä viikkoa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut selvitykset ja asiakirjat. Puutteellinen hakemus ja/tai puuttuvat liitteet hidastavat käsittelyä.

Tontin lyhytaikainen vuokrasopimus rakennusluvan hakemista varten on voimassa yhden (1) vuoden. Vuokrasopimus on määräaikainen, ja se päättyy ilman eri ilmoitusta vuokra-ajan päättyessä. Vuokranantajalla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa vuokrasopimus päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista. Ellei erikseen toisin ole määrätty, vuokraus päättyy ilman eri ilmoitusta, kun vuokra-aluetta koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa tai tontin muu luovutusasiakirja allekirjoitetaan. Vuokrasopimuksen alkamisajankohta on mahdollinen kuukauden 1. tai 16. päivä. Tontin lyhytaikaisesta vuokrasopimuksesta ei tehdä erillistä allekirjoitettavaa vuokrasopimusta.

Tontin lyhytaikainen vuokrasopimus rakennusluvan hakemista varten oikeuttaa vuokralaisen rakennusluvan (ja tonttijaon sekä lohkomisen) hakemiseen ja tavanomaisten maaperätutkimusten suorittamiseen. Tällöin vuokrattavasta tontista peritään kahden kuukauden vuokraa vastaava kertakaikkinen määrä.

Hakija voi lisäksi hakea vuokrausta myös maanrakennustöiden, kuten puunkaato ja kaivuutyöt, suorittamiseen vuokra-alueella. Tällöin vuokralaisen tulee myös huolehtia asianmukaisista viranomaisluvista töiden suorittamiselle. Maanrakennustöiden suorittamista varten tehtävästä vuokrauksesta peritään kuukausittaista vuokraa koko vuokra-ajalta.

Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen hakemuksen liitteet (selvitykset ja asiakirjat)

Kaikki hankkeet:

 • Tontin varauspäätöksessä mahdollisesti edellytetyt selvitykset ja asiakirjat.

Hitas- ja hintakontrolloidut hankkeet:

 • Rakennuttajan Hitas- ja hintakontrolloituja (nk. puolihitas) asuntoja koskeva sitoumus tai ryhmärakennuttajien Hitas II -asuntoja koskeva sitoumus.
 • Kaupunkiympäristön asuntopalvelut-yksikön päällikön päätös suunnitelmien hyväksymisestä.

Tontin pitkäaikainen vuokraaminen

Tontin pitkäaikainen vuokrasopimus tulee tehdä ennen tontin rakentamisen aloittamista tai muutoin erikseen esimerkiksi tontinvarauspäätöksessä mainittuna ajankohtana.

Vuokrauspäätöksen käsittelyaika on 4-6 viikkoa. Hakemukseen tulee liittää vaaditut selvitykset ja asiakirjat. Puutteellinen hakemus ja/tai puuttuvat liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Vuokrasopimuksen alkamisajankohta on mahdollinen kuukauden 1. tai 16. päivä. Tontin pitkäaikaisesta vuokraamisesta tehdään allekirjoitettava maanvuokrasopimus vuokrauspäätöksen jälkeen. Vuokrauspäätöksen täytäntöönpanosta vastaa maaomaisuusyksikkö, joka laatii lopulliset allekirjoitettavat sopimukset ja järjestää allekirjoitustilaisuuden. Sopimukset ovat pääsääntöisesti allekirjoitettavissa noin neljän viikon kuluttua päätöksestä.

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen hakemuksen liitteet (selvitykset ja asiakirjat):

A. Kaikki hankkeet (omakotitalotontit vain 3. kohta):

 1. Pääsuunnittelijan vahvistama selvitys rakennusoikeuden käytöstä, joka sisältää selvityksen hankkeen huoneistojakaumasta, asuntojen keskipinta-alasta sekä perheasuntojen (2 makuuhuonetta ja isommat) määrästä ja näiden asuntojen keskipinta-alasta.
 2. Hankkeen energiatodistus.
 3. Vuokra-aluetta koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset (mikäli tiedossa).
 4. Tontin varauspäätöksessä ja/tai lyhytaikaisen vuokrauksen päätöksessä mahdollisesti edellytetyt selvitykset  tai asiakirjat (esim. Kehittyvä kerrostalo -hankkeet).

B. Kaikki yhtiömuotoiset hankkeet toimittavat edellä esitetyn lisäksi:

 1. Vuokralaiseksi/ostajaksi tulevan yhtiön kaupparekisteriote.

C. Hitas- ja hintakontrolloidut -hankkeet toimittavat edellä esitetyn (A ja B) lisäksi:

 1. Rakennuttajan Hitas- ja hintakontrolloituja (nk. puolihitas) asuntoja koskeva sitoumus tai ryhmärakennuttajien Hitas II -asuntoja koskeva sitoumus (mikäli rakennuttaja/ryhmärakennuttaja ei ole aiemmin toimittanut ko. sitoumusta).
 2. Kaupunkiympäristön asuntopalvelut-yksikön päällikön päätös hankinta-arvon hyväksymisestä.
 3. Kaupparekisteriote asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä, johon on sisällytetty uudet Hitas I tai II -tuotannon yhtiöjärjestysmallin mukaiset pykälät. 
 4. Hitas I -hankkeissa sitoumus siitä, että Helsingin kaupunki tullaan ottamaan asunto-osakeyhtiön osakkaaksi (sisältyy 1. kohdassa mainittuun rakennuttajan sitoumukseen).

Hakija voi liittää hakemukseen myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiakirjoja.


Hakemukset ja sitoumuslomakkeet

Lyhytaikaisen vuokrauksen hakemus:

Pitkäaikaisen vuokrauksen hakemus:

Sitoumuslomakkeet:

 Ryhmärakennuttamishankkeiden sitoumuslomakkeet:
16.06.2022 16:14