Suoraan sisältöön

Kerros- ja rivitalotontit

Helsingillä on mahdollisuus tarjota varsin runsaasti kerros- ja rivitalotontteja erityyppisiä asuntorakentamisen hankkeita varten. Tarjolla olevien tonttien määrä vaihtelee kuitenkin vuosittain merkittävästi muun muassa asemakaavoitustilanteesta ja tonttien rakentamiskelpoisuudesta riippuen.

Yleiset tonttihaut

Tonttien suuresta määrästä johtuen suurin osa tonteista varataan hakemusten perusteella suoravarauksin yleisten tonttihakujen yhteydessä. Kaupunki pyrkii järjestämään vuosittain vähintään yhden keskitetyn yleisen tonttihaun. Yleiset tonttihaut suunnataan ammattimaisille rakennuttajille ja rakentajille, mutta ne ovat kaikille avoimia.

Ilmoittautumismenettelyt

Yleisten tontinvarauskierrosten lisäksi kaupunki järjestää vuosittain ilmoittautumismenettelyjä. Ne ovat yleisiin tonttihakuihin verrattuna laajuudeltaan suppeampia ja ne voidaan suunnata vain tietyn tyyppisille asuntohankkeille (esim. kaupunkipientalot tai erityisasuminen) ja tietyille rakentajatahoille (esim. ryhmärakennuttajat).

Ilmoittautumismenettelyiden hakuajat ja -kriteerit määritetään tapauskohtaisesti.

Laatu- ja hintakilpailut

Osa kaupungin asuntotonteista, jotka sijaitsevat yleensä keskeisillä paikoilla, luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla. 

Laatukilpailuissa tontin varaaja ja toteuttaja valitaan kilpailutontin rakentamista koskevien luonnossuunnitelmien laadun perusteella. Tontin hinta on määritelty etukäteen.

Hintakilpailuissa tontti luovutetaan korkeimman ostotarjouksen tehneelle. Vuosittain järjestetään yleensä yhteensä  5–10 laatu- ja hintakilpailua.

Jatkuva tonttihaku

Tontit, joille ei ole edellä mainituissa luovutusmenettelyissä löydetty toteuttajaa, siirtyvät niin sanottuun jatkuvaan tonttihakuun.

Yleisistä tonttihauista, ilmoittautumismenettelyistä ja kilpailuista tiedotetaan näillä sivuilla sekä kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja/tai rakennusalan ammattilehdissä (ammattimaisille rakentajille/rakennuttajille suunnatut kilpailut).

Lisätietoja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
asuntotonttitiedustelut@hel.fi


Taustatietoa

Kehittyvä kerrostalo

Täydennysrakentaminen05.01.2022 12:35