Suoraan sisältöön

Kaupunkipientalotontit

Kaupunkipientalot eli townhouset ovat pääsääntöisesti kahdelta sivulta rivitalomaisesti toisiinsa kiinni rakennettavia, omalla tontilla olevia pientaloja. Kukin tontti ja sen rakennukset voivat olla hallinnollisesti omia, itsenäisiä kiinteistöjä.

Tonttien luovutus

Kaupunki luovuttaa kaupunkipientalotontteja pääsääntöisesti vuokraamalla sen jälkeen, kun kulloinkin tarjolla olevista vapaista kaupunkipientalotonteista on järjestetty oma yleinen tonttihaku. Kaupunki päättää kaupunkipientalotonttien luovutusperusteista ja tontin saajalle asetettavista vaatimuksista ennen kunkin tonttihaun aloittamista.
 
Mikäli kaupunkipientalotontille ei ole tonttihaussa löytynyt toteuttajaa, se siirretään jatkuvaan tonttihakuun, jossa tontti on kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

Yleistä

Kaupunki on luovuttanut kaupunkipientalotontteja muun muassa Suurmetsän Alppikylästä ja Malmin Ormuspellosta. Näillä alueilla tontit ovat olleet yksityishenkilöiden vapaasti haettavissa ilman tontin saajalle asetettavia muita vaatimuksia. Tontit on vuokrattu pääsääntöisesti hakujärjestyksessä, yksi tontti hakijaa kohden. Tontin saaminen ei ole edellyttänyt ryhmän perustamista, helsinkiläisyyttä tai lapsiperhevaatimuksen täyttymistä.

Lisätietoja

Alppikylän kaupunkipientalotonttien esite (pdf)
Ormuspellon kaupunkipientalotonttien esite (pdf)


Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi


 05.01.2022 13:30