Suoraan sisältöön

Jatkuvassa haussa olevat tontit

Jatkuvassa tonttihaussa olevat tontit ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa. Tontit ovat haettavana vähintään 4 viikkoa julkaisupäivästä. Jatkuvan tonttihaun tonttilistausta päivitetään sitä mukaa, kun tontteja on siirrettävissä hakuun. Tontinvaraushakemuslomake on ladattavissa sivun alareunasta. Lomakkeella voi hakea vain listalla olevia jatkuvan haun tontteja, joiden hakuaika ei ole umpeutunut. Suositeltavaa on tehdä jokaisesta tontista oma hakemus.

Tällä hetkellä jatkuvassa haussa ei ole haettavia tontteja.      

Asemakaavakartat:

Tonttikohtaiset sijaintikartat ja kaavakartat:


Kartta-aineistoja voi tutkia Helsingin karttapalvelusta http://kartta.hel.fi

Hakemus toimitetaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / asuntotontit-tiimille

ensisijaisesti sähköpostilla: tonttihakemukset(at)hel.fi

Ko.sähköpostiosoite on tarkoitettu ainoastaan tontinvaraus- ja tontinvuokraushakemusten käsittelyyn. Muut kaupungin tonttien luovutukseen liittyvät yleiset kyselyt ja tiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään tontti(at)hel.fi.    

Postiosoite:
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / asuntotontit
PL 58213  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI   

Käyntiosoite: 
Työpajankatu 8, Helsinki
Tarkasta poikkeavat aukioloajat, jotka ovat voimassa toistaiseksi. 

Sähköpostiviestin aihekentässä / kirjekuoressa tulee olla ”Jatkuva tonttihaku

Vinkkejä hakulomakkeen täyttämiseen

Panostakaa hakemukseen ja täyttäkää se huolella. Valitsemme hakemusten perusteella yhden tai korkeintaan kaksi hakijaa jatkoneuvotteluun. Tasavertaisia hakemuksia arvioidessamme, saatamme pyytää hakijalta tarkentavia lisätietoja hakuajan päättymisen jälkeen tai heitämme arpaa kyseisten tasavertaisten hakemusten kesken. Myös ns. uusia toimijoita voidaan suosia tontinluovutuslinjausten mukaisesti, mikäli hakemukset katsotaan tasavertaisiksi.

Hakemuksessa on hyvä tuoda esille esimerkiksi seuraavia asioita:

  • kuvaus hakijasta ja resursseista
  • mahdolliset kehittämisteemat kuten ekologisuus (Hiilineutraali Helsinki 2035), innovaatiot ja uudet ideat, asumisen ratkaisut
  • hankkeen laajuus ja asuntojen määrä
  • toivottu rahoitus- ja hallintamuoto (voi olla useampi vaihtoehto)
  • liitteeksi esimerkiksi massoittelukuva
  • referenssit

Lisätiedot:

asuntotonttitiedustelut(at)hel.fi 
21.01.2022 16:08