Suoraan sisältöön

Jatkuva tonttihaku

Kaupunki varaa ja luovuttaa valtaosan asuntotonteista erikseen vireille kuulutettavien yleisten tonttihakujen, niitä täydentävien ilmoittautumismenettelyiden sekä kilpailujen perusteella.

Tontit, joille ei ole mainituissa luovutusmenettelyissä löydetty toteuttajaa (varaajaa), siirtyvät jatkuvaan tonttihakuun. Jatkuvassa tonttihaussa olevat tontit ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa. Jatkuvan tonttihaun tonttilistausta päivitetään silloin, kun tontteja on siirrettävissä hakuun.

Tonttien hakeminen

Jatkuvassa tonttihaussa olevia tontteja haettaessa tulee käyttää tontinvaraushakemusta (katso linkki kappaleen alla, haettavissa olevat tontit). Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia ei huomioida jatkuvassa tonttihaussa olevien tonttien varausesitysten valmistelussa, vaan hakemukset käsitellään keskitettyjen erikseen vireille kuulutettavien yleisten tonttihakujen yhteydessä.

Haettavissa olevat tontit >> 

Tonttihaun päättyminen ja hakemusten jättämisen määräaika

Jatkuvaan tonttihakuun siirrettyjen tonttien haku jatkuu kunkin tontin osalta siihen saakka, kunnes varausesityksen valmistelun kannalta riittävä määrä hyväksyttäväksi arvioituja hakemuksia on hakuaikana tullut. Kun hakemusten määrä arvioidaan riittäväksi, tontit-yksikkö asettaa kyseisen tontin osalta määräpäivän, johon mennessä hakemukset tulee viimeistään toimittaa. Määräaika on noin 23 viikkoa ilmoituksen julkaisemisesta ja määräaika ilmoitetaan jatkuvassa tonttihaussa olevien tonttien listauksesta kunkin tontin osalta erikseen.

Tontit ovat edellä mainitusta riippumatta kaikissa tilanteissa haettavissa vähintään 4 viikkoa siitä, kun tontti on ensimmäisen kerran julkaistu haettavaksi.

Varausesityksen valmistelu ja tonttien luovutus

Tontinvarausesitys valmistellaan ensisijaisesti em. määräaikaan mennessä saatujen hakemusten ja mahdollisten jatkoneuvotteluiden perusteella. Varausesitys valmistellaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa ja tonttien varaamisesta päättää tonttipäällikkö.  Myönteisen tontinvarausesityksen edellytyksenä on muun ohella, että hanke toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita, varauksensaajaksi esitettävä on huolehtinut yhteiskuntavelvoitteistaan ja varauksensaajaksi esitettävällä on riittävät taloudelliset sekä muut resurssit ja riittävä tekninen osaaminen varattavan tontin toteuttamiseksi. Mikäli neuvottelut eivät johda varausesitykseen, tontti voidaan laittaa uudestaan jatkuvaan hakuun.

Lue myös tontinluovutuslinjaukset.

Varatut tontit luovutetaan ennen rakentamisen aloittamista vuokraamalla ellei kaupungin kanssa toisin sovita.


Lisätietoja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
asuntotonttitiedustelut@hel.fi


  05.01.2022 12:50