Suoraan sisältöön

Asuntotonttien luovutus

Helsingin kaupunki varaa ja luovuttaa vuosittain suuren määrän asuntotontteja erilaisia asuntohankkeita varten. Asuntotonttien varausesitysten valmistelua ja luovutusta ohjaa erityisesti kaupunginvaltuuston vahvistama asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) sekä sitä tarkentavat päätökset.

Asuntotonttien sekä niihin liittyvien autopaikka- ja muiden vastaavien tonttien varaamisesta ja luovuttamisesta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotontit-tiimi.

Luovutettavien tonttien määrä

Viimevuosina asuntotontteja on luovutettu (myynti tai vuokraus) vuotuisesti noin 2 500—3 200 asunnon rakentamiseksi. Varattavien ja luovutettavien tonttien määrään vaikuttaa erityisesti asemakaavoituksen sekä katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen eteneminen.

Sääntelemätön ja säännelty asuntotuotanto

Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan enimmäkseen vuokraamalla. Tontit luovutetaan pääasiassa erilaisten kilpailujen sekä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyiden kautta. Sääntelemättömän asuntotuotannon osuus on noin 40 % kaikista tonteista.

Myös säänneltyyn asuntotuotantoon (esim. Ara-vuokra ja Hitas) tarkoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla. Asuntotonttien suuresta määrästä johtuen suurin osa tonteista varataan hakemusten perusteella sekä mahdollisten jatkoneuvotteluiden jälkeen. Hakemusten perusteella tontteja varataan pääasiassa vain säänneltyyn asuntotuotantoon, jonka osuus on noin 60 % kaikista tonteista.

Tontinluovutuslinjaukset

Tonttihaut ja -kilpailut

Asuntotonttien luovutus; tilastot vuodelta 2020 (pdf)

Asuntotonttien luovutus; tilastot vuodelta 2019 (pdf)


Lisätietoja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit-tiimi
asuntotonttitiedustelut@hel.fi
05.01.2022 13:07