Suoraan sisältöön

Tontit

Helsingin kaupunki tarjoaa tontteja asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Myös uutta maata hankitaan jatkuvasti.

Tonttien vuokraamisesta, ostamisesta ja myymisestä kiinnostuneita palvelee maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu (ent. kiinteistövirasto).

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/tontit.

Tontinluovutuslinjaukset

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt Helsingin tontinluovutustoimintaa ohjaavat linjaukset sekä linjauksia tarkentavan soveltamisohjeen. Linjaukset sisältävät kaupungin tontinluovutustoiminnan keskeiset periaatteet muun muassa tonttien saajien valinnan, tontinluovutustavan (myynti, vuokraus, vuokraus osto-oikeudella) sekä tonttihinnoittelun osalta. Soveltamisohjeet täydentävät linjauksia ja sisältävät periaatteita esimerkiksi erilaisten tontinluovutusmenettelyiden (esim. yleinen asuntotonttihaku ja jatkuva tonttihaku) keskeisistä periaatteista sekä tilanteista, joissa varsinaisissa linjauksissa esitetyistä pääsäännöistä on perusteltua poiketa.

Tontinluovutusta koskevat linjaukset (pdf)

Soveltamisohje (pdf)

Kaupunginhallituksen tontinluovutuslinjausten ja soveltamisohjeen hyväksymistä koskeva päätös (Asia/5) >> Päätöksen liiteaineistossa linjausten valmistelun tausta-aineisto sekä keskeiset perustelut.
JAA
06.12.2019 05:02

Vireillä olevat tonttihaut ja -kilpailut

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla.

Lue lisää »

Päättyvät maanvuokrasopimukset

Vuoden 2015 aikana uusittiin noin 170 asuntotonttien maanvuokrasopimusta. Seuraavan kerran sopimuksia uusitaan suuressa määrin vuonna 2020.

Lue lisää »