Suoraan sisältöön

Toimitilastrategia

Helsingin toimitilastrategian tarkoituksena on siirtyä lyhyen aikavälin talouden optimoinnista kohti pitkäaikaista kestävyyttä.

Jatkossa kaupungin mittavaa kiinteistöomaisuutta hallitaan ja hoidetaan tähdäten rakennusten pitkäaikaiseen kestävyyteen. Tämä tarkoittaa, että toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa niin, että ne kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä.

Kaupungin omistuksessa on noin 2 000 rakennusta. Niiden koko on yhteensä noin kaksi miljoonaa neliötä ja jälleenhankinta-arvo noin kahdeksan miljardia euroa. Merkittävä taloudellinen haaste on kaupungin omistamien tilojen suuri korjausvelka, noin 1,3 miljardia euroa.

Kaikkien toimitilojen suunnittelua, toteutusta ja kunnossapitoa ohjaa pitkäaikaiskestävyys. Rakennusten pitkäaikaiskestävyydestä huolehtiminen tukee myös Helsingin ilmastotavoitteita. Pitkäaikaiskestävyys tarkoittaa myös muunneltavuutta, huollettavuutta, tilojen terveellisyyttä sekä taloudellisuutta.

Tavoitteena on myös varmistaa arvorakennusten pysyminen käytössä. Kaupunki luopuu sellaisista tiloistaan, joita se ei tarvitse omaan toimintaansa tai joiden omistamiseen ei liity jotakin muuta strategista perustetta.

Rakennusten kunnossapito ja strategian toimeenpano varmistetaan tekemällä rakennuskohtaiset pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja tarkastelemalla arvojen toteutumista jokaisen rakennuksen kohdalla. Vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön ja kustannuksiin tarkastellaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Rakentaminen on vain osa kiinteistön elinkaarta.

Pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen tuottaa lukuisia hyötyjä. Tilat soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin ja muuntuvat kunkin ajan vaatimuksiin ilman mittavia muutostöitä. Kun rakennukset pysyvät hyvässä kunnossa, ovat ne myös samalla terveellisiä ja turvallisia käyttäjilleen. Mitä pidempään rakennus kestää, sitä parempi se on myös ilmastonäkökulmasta.

Strategian linjausten käyttöönotto toteutetaan vaiheittain siten, että ne ovat käytössä kaikissa vuonna 2021 alkavissa uudishankkeissa sekä isoissa peruskorjaushankkeissa.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (pdf)

Suunnitelma toimitilastrategian toimeenpanon käynnistämiseksi (pdf)11.03.2021 11:42

Asiakastiedotteet

Kaupunki laatii vuosittain noin 300 tiedotetta, jotka koskevat kiinteistöjen kuntoa ja korjauksia.

Siirry aineistopankkiin »