Suoraan sisältöön

Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutilat

Kaupunki tarkasteli vuonna 2018 Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutiloja kokonaisuutena. Tarkastelussa etsittiin asukkaiden kanssa ratkaisuja, joilla mahdollistetaan muun muassa koulujen, päiväkotien ja nuoriso- ja kirjastotilojen käyttäjille sopivat, monikäyttöiset, joustavat ja muunneltavat tilat, joita voitaisiin tarjota asukkaille myös harraste- ja iltakäyttöön.

Pääkysymys oli, mikä olisi paras sijainti palvelujen käytössa oleville tiloille ja kuinka nykyiset tilat vastaavat tarpeisiin. Tarkastelun tuloksena oli tavoitteena laatia yhteistyömalli, jota käytetään apuna, kun päätetään tilainvestoinneista tulevien 10–15 vuoden aikana.

Asukasyhteistyö

Kaikille avoimessa asukastyöpajassa 6.2.2018 ideoitiin alustavasti koulujen, päiväkotien, kirjastojen ja nuorisotoiminnan tiloja. Siellä oli mahdollista ilmoittautua mukaan pienryhmätyöskentelyyn. Pienryhmä ja asiantuntijat tapasivat ensimmäisen kerran helmikuusssa.

Kaikille avoimet asukastyöpajat pidettiin myös 13.3. ja 23.4.2018. Jälkimmäisessä esiteltiin asukkaiden kanssa tehdyt mallit ja valittiin niistä paras tilojen kehittämisen pohjaksi. Malleista järjestettiin myös avoin verkkokysely 23.4.–13.5.2018. Kyselyssä saadut vastaukset ovat luettavissa Kerrokantasi-palvelussa.

Asukastapaamisten muistiot:

Tiedote 31.10.2019:

Suuntimopuistoon suunnitteilla koulu- ja päiväkotitiloja sekä monitoimitalo

Alueen palvelutilat lyhyesti

Vuosikymmenien aikana rakennettu palvelutilojen kokonaisuus on melko hajanainen, eikä se ole syntynyt hallitusti kokonaisuutta suunnitellen. Tarkastelualueella oli vuoden 2018 alussa kaupungin käytössä:

  • 4 peruskoulua ja lukio
  • 8 päiväkotia, 2 perhepäiväkotia ja 2 leikkipuistoa
  • Kaksi kirjastoa ja nuorisotila
  • Terveyskeskus sekä hammashoitola ja kotihoidon tiloja
  • (Lähimmät ruotsinkieliset päiväkoti ja koulu ovat Staffansby lågstadieskola ja Daghemmet Staffan. Ne eivät ole tarkastelualueella.)

Klikkaa kuva suuremmaksi, niin näet vuoden 2018 alussa käytössä olleet tilat.

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi kartan.

Päiväkodit

Päiväkotiverkko on hajanainen ja kokonaisuus vaatii kehitystyötä. Alueella on vanhoja ja useita kunnostusta vaativia tiloja. Toisaalta koetaan pulaa päivähoitopaikoista.

Päiväkoti Pikkuprinssi on peruskorjattu vuonna 2014 ja päiväkoti Kumina 2013. Muissa kohteissa on tehty rakennusten ylläpitokorjauksia.

Koulut

Puistolan ja Tapulinkaupungin koulurakennukset vaativat lähiaikoina laajoja peruskorjauksia. Rakennuksissa on tehty isoja ylläpitäviä korjauksia. Muun muassa Puistolanraitin ala-asteella on tehty kosteusvauriokorjauksia 2014–2015, Maatullin ala-asteella salaoja ja julkisivukorjauksia 2015–2016 ja Nurkkatien toimipisteessä mm. julkisivukorjaus 2012–2013.

Moni rakennus ei vastaa myöskään nykyvaatimuksia (tekniset ratkaisut, turvallisuus yms.), eivätkä ne tue kovin hyvin uuden opetusohjelman mukaista toimintaa. Lähes kaikki koulurakennukset onkin ohjelmoitu korjattavaksi Helsingin kaupungin 10-vuotisrakentamisohjelmassa.

Esimerkiksi Puistolan peruskoulun peruskorjaus on ohjelmoitu vuosille 2021–2023 ja Medialukion korjaus 2017–2019. Myös Puistolanraitin ja Nurkkatien toimipisteen korjaukset on jo viety rakentamisohjelmaan. Tarkastelussa arvioidaan, kannattaako kaikkia näitä kohteita peruskorjata vai olisiko järkevämpää rakentaa uutta.

Nuorisotilat

Tapulikaupungissa on yksi nuorisotalo ja Puistolassa ei ole varsinaista nuorisotaloa. Yksityinen toimija (HMNKY) toimii Puistolan peruskoulun aulassa hyvin rajattuina aukioloaikoina, eikä toiminta vastaa kaupungin nuorisotalojen toimintaa.

Liikuntatilat

Kaupunki ei omista liikuntatiloja alueella.

Sosiaali- ja terveystoimen tilat

Näitä tiloja tarkastellaan vain teknistaloudellisesti, koska hallituksen Sote-hankkeen vaikutukset ovat yhä epäselviä.

Kirjastot

Alueella toimii kaksi kirjastoa: Puistolan kirjasto ja Tapulikaupungin kirjasto. Ne ovat hallinnollisesti sama yksikkö. Molemmat sijaitsevat profiileiltaan erilaisissa monitoimitaloissa, jotka on rakennettu 1980-luvun lopussa.

Nurkkatien monitoimitalo on koulurakennuksessa , jossa sijaitsee myös päiväkoti ja leikkipuisto. Tapulikaupungin puolella monitoimitalossa on liiketiloja ja nuoristotalo. Erityisesti Tapulikaupungin puolella monitoimitalon yhteistilat ovat kuluneita ja niissä on paljon korjaustarpeita06.12.2019 05:23