Suoraan sisältöön

Mellunkylän palvelutilat

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tarkastelee vuosien 2017 ja 2018 aikana Mellunkylän, Kivikon, Vesalan, Kontulan, Kurkimäen ja Mellunmäen) palvelutiloja. Tarkastelussa etsitään ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tilojen käyttäjille sopivat monikäyttöiset, joustavat ja muunneltavat tilat.

Alueella on noin 70 palvelutilaa. Tiloja ovat

  • Koulut 10 kpl
  • Päiväkodit 30 kpl
  • Muut tilat 30 kpl

Lokakuussa 2017 järjestettiin kaksi samansisältöistä asukastyöpajaa 9. ja 11.10.2017, joissa oli tarkoitus hakea ideoita tilojen tarkastelun pohjaksi. Tapaamisten tuloksista kerrotaan täällä.

Mellunkylän koulujen, nuorisotilojen ja päiväkotien tilojen kehittämisestä pidettiin asukastyöpaja  11. tammikuuta ja suunnitelmia kommentoitiin verkossa 31.1.2018 asti 

Työpajan ja verkkokyselyn antia käytettiin selvityksen viimeistelyssä. Lopullinen malli julkaistaan näillä sivuilla loppukeväällä 2018. Verkkoon jätetyt 51 kommenttia on luettavissa Kerrokantasi-palvelussa.

Mellunkylän palvelutilat lyhyesti

Vuosikymmenien aikana rakennettu kokonaisuus on melko hajanainen. Julkaisemme alempana kartan, jossa on tarkempaa tietoa kohteiden koosta, vuokrasta, kunnosta ja tehdyistä suurista korjauksista.

Päiväkodit

Päiväkotiverkko on hajanainen ja siinä on vanhoja ja useita kunnostusta vaativia tiloja. Päiväkoteja on kunnostettu, mutta kokonaisuus vaatii kehitystyötä.

Koulut

Vesalan koulun alaluokkien oppilaat opiskelevat sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa. Kaupunginhallitus on päättänyt 17.2.2017, että Vesalan ala-aste ja yläaste yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi. Huonokuntoisen entisen ala-asteen rakennuksen peruskorjaamisen sijaan ala-asteen rakennuksesta sekä Ruudin sivukoulusta luovutaan ja niiden toiminnot sijoitetaan laajennettuun ja muutettuun entiseen yläasteen rakennukseen. Hanke on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 elokuussa.

Opetusviraston suomenkielinen jaosto on päättänyt 25.4.2017 että Laakavuoren ala-asteen koulun erillisestä toimipisteestä luovutaan ja toiminta keskitetään Laakavuoren korttelitalon nuorisotoimelta tyhjilleen jääneisiin tiloihin muutostöiden jälkeen. Muutostyöt ovat jo valmistuneet ja tilat otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Jos päiväkoteja kehitetään, kouluja ei kannata sulkea tarkastelun ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveystoimen tilat

Näitä tiloja tarkastellaan vain teknistaloudellisesti, koska hallituksen Sote-hankkeen vaikutukset ovat yhä epäselviä.

Nuorisotilat

Alueella on neljä nuorisotilaa.

Liikuntatilat

Kivikon hiihtohallia korjataan vuonna 2017.

Tilat ja tiloja koskevat tiedot kartalla

Avaa kartta karttapalvelussa. Saat kohteiden tiedot valitsemalla kohteen ja klikkaamalla sitä.


 

Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan palvelutilaverkko-yksikkö.
06.12.2019 05:24