Suoraan sisältöön

Kannelmäki-Kaarelan päivähoidon ja koulujen tilat

Kannelmäki-Kaarelan tilanne 2018 keväällä

Hankkeet, joille on jo rahoitus talonrakentamisohjelmassa, ja joiden suunnittelu etenee

 1. Kaarelanraitti 1, peruskoulu ja päiväkoti, rakentaminen 2020-2021, 3300 brm2.
 2. Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti, Kuninkaantammenkierto, rakentaminen 2021-2022, 4300 brm2
 3. Päiväkoti Pelimanni, (Tiukua korvaava), Purpurinpolku, rakentaminen 2021-2022, 2000 brm2.

Hankkeet, jotka on esitetty lisättäväksi seuraavaan talonrakentamisohjelmaan vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Näistä ei siis ole vielä tehty päätöstä:

 1. Päiväkoti Vanhaisen laajennus ja perusparannus, Vanhaistentie, rakentaminen 2022 ja 2023, laajuus 2500 brm2.
 2. Runonlaulajan koulun korjaus ja laajennus,  Runonlaulajantie, rakentaminen 2023-2024, laajuus: 2000 brm2

Kannelmäki-Kaarelan alueen päivähoidon ja koulujen palveluverkkotarkastelu tehtiin 2016

Kiinteistöviraston tilakeskus selvitti yhteistyössä varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston kanssa, miten Kannelmäki-Kaarelan alueen koulu- ja päiväkotitilat järjestetään kokonaisuutena.

Projektin yhteydessä tarkasteltiin ja tehtiin laskelmat kahdeksalle eri perusopetuksen ja neljällä eri varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehtoiselle ratkaisulle. Lähtökohtana oli tutkia kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Projektin yhteydessä myös alueen asukkailla oli hyvä mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja osallistua alueen tulevaisuuden suunnitteluun.

Asiasta pidettiin kaksi asukastilaisuutta 8.3.2016 ja 27.4.2016. Lisäksi asiaa oli valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana alueen asukkaiden edustajia ja kaupungin virkamiehiä.

27.4. asukastilaisuudessa kerättiin palautetta ehdotukseen alueen koulu- ja päiväkotitiloista noin kymmenen vuoden kuluttua:

 • Kannelmäen peruskoulun Kanneltien toimipiste jatkaisi nykyiseen tapaan.
 • Runonlaulajantien koulun perusparannusta ja laajennusta tutkitaan.
 • Kaarelan raitin koulurakennus joko korjataan tai korvataan uudisrakennuksella, johon tulisi myös päiväkoti. Päiväkoti Hakuninmaa ja Vuorilinna siirtyisivät tähän rakennukseen.
 • Päiväkoti Pelimanni ja sen Vetelintien väistötilat korvataan lähivuosina uudella päiväkodilla.
 • Päiväkoti Vanhaiseen tutkitaan perusparannusta ja laajennusta.
 • Päiväkoti Kannelmäkeen esitetään perusparannusta.

Tilaisuudessa ehdotusta pidettiin pääosin hyvänä. Erityisesti kiitosta sai Kaarelan raitin koulun tontin säilyminen koulun ja päiväkodin käytössä. Kysymyksiä heräsi muun muassa koululaisten siirtymisestä parin vuoden välein koulusta toiseen. Kuninkaantammen yhteyksistä keskusteltiin, ja lähellä asuvat pitivät välimatkoja lyhyinä.

Kerrokantasi-palvelussa 25 mielipidettä

Asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta Kannelmäki-Kaarelan alueen palveluverkosta kerrokantasi-palvelun kautta 21.3.–27.4. Kyselyyn saapui määräaikaan mennessä 25 mielipidettä. Annettu palaute oli hyvin samanlaista kuin 27.4. tilaisuudessa tuli esiin.

Useissa vastauksissa pidettiin Kaarelan raitin puukoulun kehittämistä hyvänä ajatuksena. Samoin kuntalaiset kannattivat päiväkotien yhdistämistä uudisrakennuksiin. Kaupunki sai myös kiitosta siitä, että asukkaat oli otettu mukaan suunnitteluun.

Vastaajat pitivät hyvänä nykyistä käytäntöä, jossa esikoululaisryhmät toimivat koulujen tiloissa ja toivovat sen jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Moni vastaaja antoi palautetta nykyisten koulutilojen ahtaudesta, mikä aiheuttaa meluongelmaa ja epäviihtyisyyttä. Vanhemmat olivat huolissaan esimerkiksi ruokailun tiukasta tahdista ja kiireen tunteesta. Liikuntatilat eivät riitä, kun yhdestä koulurakennuksesta on luovuttu. Useissa vastauksissa kannettiin huolta myös koulu- ja päiväkotitilojen sisäilmaongelmista.

Kuninkaantammen koulun sijaintia pidettiin logistisesti huonona, joten sinne vuosien päästä valmistuvat uudisrakennukset eivät juuri palvele Kannelmäki-Kaarelan alueen muita asukkaita.

Mitä oli suunnitelmissa 2016

Koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelujen pohjalta parhaaksi katsotussa ehdotuksessa perusopetuksen osalta Runonlaulajantien koulurakennusta laajennetaan ja Kanneltien koulu säilyy ennallaan. Kaarelanraitti joko korjataan tai korvataan uudella rakennuksella. Lisäksi Kuninkaantammeen rakennetaan uusi koulu. Varhaiskasvatuksen osalta Hakuninmaa, Vuorilinna ja Kaarelanraitti korvataan uudella päiväkodilla. Myös Pelimanni ja Tiuku korvataan uudella päiväkodilla. Vanhainen peruskorjataan ja laajennetaan (Kannel, Soittajankuja). Kannelmäen päiväkoti peruskorjataan ja Kuninkaantammeen rakennetaan uusi päiväkoti.

Ehdotuksessa esitetyt rakennushankkeet tulisi viedä osaksi kaupungin talousarvion investointiohjelmaa. Tämän lisäksi kukin rakennushanke tulee valmistella erikseen ja poliitikot tekisivät niistä aikanaan erilliset päätökset.

Kaupungin investointiohjelmassa oli jo Kuninkaantammen uusi päiväkoti vuosille 2021–2022 ja koulu vuosille 2023–2024.
06.12.2019 05:23