Suoraan sisältöön

Tilat kaupungin palveluille

Tälle sivulle kootaan tietoa kaupungin palvelutilojen ajankohtaisista hankkeista ja alueellisista tarkasteluista. Kunkin hankkeen sivuja täydennetään hankkeen edetessä.

Kaupungin palvelutiloja tai toimipisteitä ovat esimerkiksi liikuntatilat, päiväkodit, leikkipuistojen sisätilat, nuorisotilat, koulut, osa asukastiloista ja terveydenhoitoon varatut tilat. Yritysten, yhdistysten tai seurakuntien tilat eivät ole tarkastelussa mukana, eivät edes yksityiset päiväkodit tai koulut.

Ajankohtaisia hankkeita

Ajankohtaiset tarkastelut

Aiemmat tarkastelut 

Mitä tilojen alueellinen tarkastelu on?

Helsinki haluaa kehittää toimintamallia, jossa kaupungin omassa käytössä olevia palvelutiloja tarkastellaan kokonaisuutena yhdessä asukkaiden ja käyttäjien kanssa.

Ydinkysymys on, kuinka voimme fiksusti parantaa asuinalueiden palvelutiloja pitkällä aikavälillä.

Kaupunki on linjannut, että päivähoito, koulut ja leikkipuistot tulevat toimimaan tiiviimmin yhdessä. Kaupunkilaiset ovat pitäneet ratkaisuista esimerkiksi Nurkan monitoimitalossa Puistolassa (mm. koulu, päiväkoti, kirjasto ja leikkipuisto) ja Kalasataman korttelitalossa (katso myös video). 


Mitä tarkastelussa tehdään?

 Tilojen tarkastelussa selvitetään muun muassa 

  • tilojen kuntoa ja terveellisyyttä 
  • tilan käyttäjän toiveet: palveluiden tilatarpeet ovat kehittyneet samalla kun niiden toiminta on kehittynyt. Ovatko tilat yhä toimivia ja vastaavatko ne tarpeeseen? 
  • väestökehitystä: kuinka paljon erilaisille palvelutiloille on tarvetta tulevina vuosikymmeninä? 
  • tilojen taloudellisuutta; kuinka paljon varoja normaali käyttö, hyvä ylläpito ja tarvittavat korjaukset veisivät esimerkiksi tulevan 20 vuoden aikana?  
  • asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asukkaat tietävät myös mm. kannattaako joitakin toimintoja keskittää arkisin kuljettavien reittien hyvin saavutettaviin kohtiin. 
  • kaupungin asettamia tavoitteita
  • mahdollisuutta yhdistellä erilaisia tiloja. 

Mikä tarkastelun tarkoitus on?

  • Alueille halutaan saada toimivat, viihtyisät, terveelliset  ja taloudellisesti järkevät palvelutilat.
  • Tarkastelu on osa valmistelevaa työtä, jonka pohjalta voidaan käynnistää tulevan vuosikymmenen aikana tarvittavia tilahankkeita.
  • Kokonaisia alueita ei voi rakentaa ja remontoida kerralla kuntoon. Kehitystyö vie useita vuosia. Käytännössä tarkastelun jälkeen käynnistettävät hankkeet voivat edetä, kun niistä tehdään investointipäätös. 


Mitä tiloja kaupungilla on?

Helsingin kaupungin omistaa ja antaa vuokralle rakennuksia ja tiloja, joita kaupungin tuottamat palvelut käyttävät. Eniten tiloja Helsingissä tarvitsevat koulut, päiväkodit sekä sosiaali- ja terveystoimen eri palvelut.

Kaupunkiympäristön toimiala perii tiloista vuokraa, jonka tulee kattaa tilojen rakentamisesta, käytöstä ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset. Vuokra tekee kaupungin todelliset tilakustannukset näkyviksi ja se on kannustanut kaupungin eri toimijoita tehokkaaseen tilankäyttöön. Vuokran suuruus sekä uusiin tiloihin ja tilojen korjauksiin käytettävät rahat päätetään kaupungin talousarviossa.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelutilaverkkoyksikkö vastaa tarkastelujen tekemisestä. 

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/palvelutilat
  JAA
15.02.2019 19:12