Suoraan sisältöön

Tilat kaupungin palveluille

Kaupungin palvelutiloja tai toimipisteitä ovat esimerkiksi liikuntatilat, päiväkodit, leikkipuistojen sisätilat, nuorisotilat, koulut, osa asukastiloista ja terveydenhoitoon varatut tilat.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/palvelutilat.

Ajankohtaisia hankkeita

Tilojen alueelliset tarkastelut

Helsinki haluaa kehittää toimintamallia, jossa kaupungin omassa käytössä olevia palvelutiloja tarkastellaan kokonaisuutena yhdessä asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Ydinkysymys on, kuinka voimme fiksusti parantaa asuinalueiden palvelutiloja pitkällä aikavälillä.

Kaupunki on linjannut, että päivähoito, koulut ja leikkipuistot tulevat toimimaan tiiviimmin yhdessä. Kaupunkilaiset ovat pitäneet ratkaisuista esimerkiksi Nurkan monitoimitalossa Puistolassa ja Kalasataman korttelitalossa.

Tilojen tarkastelussa selvitetään muun muassa...

  • tilojen kuntoa ja terveellisyyttä 
  • tilan käyttäjän toiveet: palveluiden tilatarpeet ovat kehittyneet samalla kun niiden toiminta on kehittynyt. Ovatko tilat yhä toimivia ja vastaavatko ne tarpeeseen? 
  • väestökehitystä: kuinka paljon erilaisille palvelutiloille on tarvetta tulevina vuosikymmeninä? 
  • tilojen taloudellisuutta; kuinka paljon varoja normaali käyttö, hyvä ylläpito ja tarvittavat korjaukset veisivät esimerkiksi tulevan 20 vuoden aikana?  
  • asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asukkaat tietävät myös mm. kannattaako joitakin toimintoja keskittää arkisin kuljettavien reittien hyvin saavutettaviin kohtiin. 
  • kaupungin asettamia tavoitteita
  • mahdollisuutta yhdistellä erilaisia tiloja. 

Mikä tarkastelun tarkoitus on?

  • Alueille halutaan saada toimivat, viihtyisät, terveelliset  ja taloudellisesti järkevät palvelutilat.
  • Tarkastelu on osa valmistelevaa työtä, jonka pohjalta voidaan käynnistää tulevan vuosikymmenen aikana tarvittavia tilahankkeita.
  • Kokonaisia alueita ei voi rakentaa ja remontoida kerralla kuntoon. Kehitystyö vie useita vuosia. Käytännössä tarkastelun jälkeen käynnistettävät hankkeet voivat edetä, kun niistä tehdään investointipäätös.


06.12.2019 05:24
[Error Message]