Tilat kaupungin palveluille

Tälle sivulle kootaan tietoa kaupungin palvelutilojen alueellisista tarkasteluista. Kunkin hankkeen sivuja täydennetään hankkeen edetessä.

Ajankohtaiset tarkastelut

Mellunkylän palvelutilat

Mitä tilojen alueellinen tarkastelu on?

Helsinki haluaa kehittää toimintamallia, jossa kaupungin omassa käytössä olevia palvelutiloja tarkastellaan kokonaisuutena yhdessä asukkaiden ja käyttäjien kanssa.

Ydinkysymys on, kuinka voimme fiksusti parantaa asuinalueiden palvelutiloja pitkällä aikavälillä.

Kaupungin palvelutiloja ovat esimerkiksi liikuntatilat, päiväkodit, leikkipuistojen sisätilat, nuorisotilat, koulut, osa asukastiloista ja terveydenhoitoon varatut tilat. Yksityiset palvelut eivät ole tarkasteluissa mukana.

Mitä siinä tehdään?

 Tilojen tarkastelussa selvitetään muun muassa 

  • tilojen kuntoa ja terveellisyyttä 
  • tiloissa toimivien näkemyksiä: palveluiden tilatarpeet ovat kehittyneet samalla kun niiden toimintaa on muokattu. Ovatko tilat yhä toimivia ja vastaavatko ne tarpeeseen? Ovatko tilat kunnossa? 
  • väestökehitystä: kuinka paljon erilaisille palvelutiloille on tarvetta tulevina vuosikymmeninä? 
  • tilojen taloudellisuutta; kuinka paljon varoja normaali käyttö, hyvä ylläpito ja tarvittavat korjaukset veisivät esimerkiksi tulevan 20 vuoden aikana?  
  • asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asukkaat tietävät myös mm. kannattaako joitakin toimintoja keskittää arkisin kuljettavien reittien hyvin saavutettaviin kohtiin. 
  • kaupungin asettamia tavoitteita
  • mahdollisuutta yhdistellä erilaisia tiloja. 

Mikä tarkastelun tarkoitus on?

  • Alueille halutaan saada toimivat, viihtyisät, terveelliset  ja taloudellisesti järkevät palvelutilat.
  • Tarkastelu on osa valmistelevaa työtä, jonka pohjalta voidaan käynnistää tulevan vuosikymmenen aikana tarvittavia tilahankkeita.
  • Kokonaisia alueita ei voi rakentaa ja remontoida kerralla kuntoon. Kehitystyö vie useita vuosia. Käytännössä tarkastelun jälkeen käynnistettävät hankkeet voivat edetä, kun niistä tehdään investointipäätös. 

Voivatko alueen asukkaat vaikuttaa tarkasteluun ja sen lopputulokseen?

Mitä tiloja kaupungilla on?

Helsingin kaupungin omistaa ja antaa vuokralle rakennuksia ja tiloja, joita kaupungin tuottamat palvelut käyttävät. Eniten tiloja Helsingissä tarvitsevat koulut, päiväkodit sekä sosiaali- ja terveystoimen eri palvelut.

Kaupunkiympäristön toimiala perii tiloista vuokraa, jonka tulee kattaa kaikki tilojen rakentamisesta, käytöstä ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset. Vuokra tekee kaupungin todelliset tilakustannukset näkyviksi ja se on kannustanut kaupungin eri toimijoita tehokkaaseen tilankäyttöön. Vuokran suuruus sekä uusiin tiloihin ja tilojen korjauksiin käytettävät rahat päätetään kaupungin talousarviossa.

Tarkastelut tilaa kaupunkiympäristön toimialan palvelutilaverkkoyksikkö. 

Tämän sivun suoraosoite on http://www.hel.fi/palvelutilat   
  JAA
06.10.2017 11:46