Suoraan sisältöön

Laakson yhteissairaala

Alustavaan suunnitteluun perustuva taiteilijan näkemys kohteesta Mannerheimintieltä. Syksy 2021. Suunnitelman tarkentuvat myöhemmin.

Tämän verkkosivun lyhytosoite on hel.fi/Laakson-yhteissairaala 

Helsingin kaupunki ja HUS ovat suunnitelleet Laakson yhteissairaalaa vuodesta 2017. Laakson sairaala-alueelle on tarkoitus keskittää muun muassa Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrista sairaalahoitoa, HUSin vaativaa neurologista kuntoutusta ja Helsingin sairaalan palveluja sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita. Myös koulutukselle ja tutkimukselle varataan tiloja Laaksoon.

Ajankohtaista

Vuosien 2020 ja 2021 aikana hankkeen toteuttamisesta tehdään tarvittavat poliittiset päätökset. Päätösten jälkeen päästään jatkosuunnitelmien tekoon, asemakaavan viimeistelyyn sekä myöhemmin aloittamaan rakentaminen. Seuraa päätöksentekoa.


Hanke lyhyesti

Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelevat yhdessä Laakson yhteissairaalaa. Tavoitteena on rakentaa hyvin saavutettavissa oleva nykyaikainen yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala, jossa potilaat ja asiakkaat saavat tarvitessaan parasta mahdollista hoitoa ja tukea sairauteensa. Sairaalaosastoille ehdotetaan hankesuunnitelmassa yli 900 sairaansijaa.

Hanke mahdollistaa pääkaupunkiseudun psykiatrisen ja somaattisen sairaalatoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen kehittämisen ja keskittämisen. Laakson yhteissairaalan alueelle keskitetään eri ikäisten asukkaiden tarvitsema vaativa psykiatrinen sairaalahoito Uudellamaalla. Synergiaetuja syntyy, koska myös kuntalaisten tarvitsemaa akuuttia somaattista sairaalahoitoa, akuutin vaiheen kuntoutusta, palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa järjestetään Laakson yhteissairaalassa. Uudistuksen jälkeen lähes kaikki psykiatrian ja noin puolet Helsingin kaupungin somaattisista sairaansijoista ovat Laaksossa.

Uudistuksen myötä syntyy kansainvälisesti merkittävä psykiatrian, geriatrian ja neurologisen kuntoutuksen osaamisen keskittymä.

Laakson sairaalan vuodeosastot ja neurologinen hoito ja kuntoutus jatkavat toimintaansa Laaksossa. Yhteissairaalaan siirretään toimintoja, jotka ovat hankkeen alussa olleet

  • Auroran sairaalassa
  • Kellokosken/Ohkolan sairaalassa
  • Suursuon sairaalassa
  • Psykiatriakeskuksessa ja Ulfåsassa Töölössä
  • HUSin Lastenpsykiatrisesta sairaalahoidosta

Yhteissairaala on kooltaan arviolta 152 000 brm2 ilman pysäköintilaitosta, Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia. Jos uusi sairaala rakentuu kokonaisuudessaan, se on noin neljän Uuden lastensairaalaan kokoinen.

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat tällä hetkellä (11/2019 tarjoushintaindeksi) 838 miljoonaa euroa, kun myös pysäköinti- ja tunnelitilat lasketaan mukaan.

Laakson yhteissairaalahanke toteutetaan vaiheistettuna arviolta vuosien 20212030 aikana. Rakentamisen aikataulustus suunnitellaan tarkemmin alinanssin aloittaessa toimintansa. Rakentaminen käynnistyy arviolta vuoden 2021 lopulla (aluetekniikka ja infrastruktuuri) ja alkuvuodesta 2022 on tarkoitus aloittaa tarvittavia purkamistöitä. Edellytyksenä on, että alueen asemakaava on lainvoimainen tavoiteaikataulussa ja hankkeelle saadaan rakennuslupa sekä sairaala-alueen nykyiset toiminnot ovat siirtyneet joko väistö- tai korvaaviin tiloihin.

Uusi sairaala syntyy korjaten ja uutta rakentaen – toimintaa suunnitellaan samalla

Laakson sairaala-alueella on tarkoitus peruskorjata nykyisiä ja rakentaa kolme uutta rakennusta. Osa nykyisistä rakennuksista puretaan uuden rakentamisen alta.

Alueen kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaat 1920- ja 1930-luvuilla rakennetut sairaalarakennukset on tarkoitus suojella ja uudistaa vastaamaan nykyaikaisen hoidon ja koulutuksen vaatimuksia.  Niihin on ajateltu sijoitettavan poliklinikka-, hallinto- ja opetustiloja.

Sairaalan uudet rakennukset sijoittuisivat Reijolan-, Nordenskiöldin- ja Lääkärinkadun väliselle alueelle. Keskuspuistoon ei tule rakennuksia. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Reijolankadun varteen ns. kivijalkaliikkeitä, joissa olisi kaikille avoimia palveluita.

Muun muassa terveysaseman ja päiväkodin rakennukset sekä neljä asuinkerrostaloa, joissa on tällä hetkellä työsuhdeasuntoja, puretaan. Purettavien rakennusten toiminnot siirretään. Tämänhetkisen tiedon mukaan päiväkoti Muksulaakson toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa (Urheilukatu 9) syksyyn 2022 asti, minkä jälkeen toiminta siirtyisi korvaaviin tiloihin.

Terveysasemalle ja neuvolalle on suunniteltu väistötilat Töölön terveysaseman yhteyteen Kivelään. Muut toiminnot saavat tilat olemassa olevista Sosiaali- ja teveystoimen tiloista. Niissä tehdään tarpeelliset muutostyöt ja korjaukset ennen muuttoa.

Sairaala-alueelle tehdään ajoyhteys Nordenskiöldinkadun puolelta, Auroranportin kohdalta. Ajoneuvot kulkevat sairaalaan tunnelissa, joka alittaa Keskuspuiston.

Laakson ja Meilahden sairaaloiden välille rakennetaan maanalainen yhteystunneli.

Tilojen suunnittelu pohjautuu uudistettavien hoito- ja kuljetuskäytäntöjen sekä asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin joita huomioidaan uudella tavalla. Tavoitteena on rakentaa mm. yhden hengen potilashuoneita ja perhehuoneita, hyvät ulkoilumahdollisuudet kaikille potilaille, esim. tilavat terassit ja piha-alueet, sekä esteettömät tilat. Yliopistosairaalan suunnittelussa huomioidaan myös koulutus- ja tutkimustoiminta.

Toiminnallinen- ja tilasuunnittelu on edennyt yhdessä henkilöstön kanssa sekä asiakkaiden ja potilaiden tarpeita kuullen.

Uusien tilojen rakentamisella on kiire

Laakson yhteissairaalahanke on kiireellinen, koska nykyiset tilat ovat huonokuntoiset, eivätkä ne sovellu nykyaikaiseen potilashoitoon. Uusilta tiloilta vaaditaan esteettömyyttä, turvallisuutta, monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta, ja niiden tulee vastata potilaiden yksityisyyden tarpeisiin. 

Rakentaminen toteutettaisiin vaiheittain arviolta vuosina 2021–2030.

Sairaala-alueet keskittyvät pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun sairaala-alue vision mukaan pääkaupunkiseudulla on neljä sairaala-aluetta vuonna 2030. Helsingin sairaala-alueet ovat Malmi ja Meilahti, joka käsittää myös Laakson alueen. Espoossa sairaala-alue on Jorvi ja Vantaalla Peijas.

Toteuttajat ja yhteystiedot

Hanke toteutetaan yhteistyötä korostavalla allianssimallilla. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat hankkeen riskit ja hyödyt.

Allianssin osapuoliksi tulevat tilaajana Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, päätoteuttaja SRV sekä suunnitteluosapuolina pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson LATU -ryhmittymä, johon kuuluvat AW2-Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy. Vahasen, A-Insinöörien ja Pöyryn muodostama konsortio on valittu Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelijaksi. Granlundin tehtäviin kuuluvat muun muassa LVIA-, sprinkleri-, sähkö-, tele-, AV-, turva- sekä energia- ja elinkaarisuunnittelu.

Pyydämme yhteydenotot Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta osoitteessa hel.fi/palaute.   

Viistoilmakuva etelästä

Kuvat: Tarkistetun asemakaavaehdotuksen mahdollistamaa rakentamista. Suunnitelmien tarkentuessa myös rakennusten ulkoasu voi muuttua. Arkkitehtiryhmä Laakson LATU, 2021, syksy
24.09.2021 12:10

Asemakaava

Sairaala-alueen uudistusten edellyttämä asemakaavan muutos tuli vireille vuonna 2017.

Seuraa asemakaavoitusta