Suoraan sisältöön

Laakson yhteissairaala

Kuva: Laakson sairaalan 1920-luvun miljöötä, kuvaaja Marjukka Haavisto

Laaksoon suunnitellaan uutta sairaalaa

Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ovat aloittaneet yhdessä Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelun. Tavoitteena on rakentaa nykyaikainen yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala, jossa potilaat ja asiakkaat saavat tarvitessaan parasta mahdollista hoitoa ja tukea sairauteensa. Sairaalaosastoille on suunnitteilla noin 900 potilaspaikkaa.

Laakson yhteissairaalan alueelle keskitetään eri ikäisten asukkaiden tarvitsema vaativa psykiatrinen sairaalahoito Uudellamaalla. Synergiaetuja syntyy, koska myös kuntalaisten tarvitsemaa akuuttia somaattista sairaalahoitoa, akuutin vaiheen kuntoutusta, palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa järjestetään Laakson yhteissairaalassa. Uudistuksen myötä syntyy kansainvälisesti merkittävä psykiatrian, geriatrian ja neurologisen kuntoutuksen osaamisen keskittymä.

Laakson sairaalan vuodeosastot ja neurologinen hoito ja kuntoutus jatkavat toimintaansa Laaksossa. Yhteissairaalaan siirretään toimintoja

  • Auroran sairaalasta
  • Kellokosken sairaalasta
  • Suursuon sairaalasta
  • Psykiatriakeskuksesta
  • HUSin Lastenpsykiatrisesta sairaalahoidosta

Yhteissairaala on kooltaan enintään 150 000 brm2. Kokonaisuus sisältää säilytettävät ja uudet sairaalarakennukset sekä pysäköintilaitoksen.

Uusi sairaala syntyy korjaten ja uutta rakentaen – toimintaa suunnitellaan samalla

Laakson sairaala-alueella on tarkoitus peruskorjata nykyisiä ja rakentaa uusia rakennuksia. Osa nykyisistä rakennuksista puretaan uuden rakentamisen alta.

Alueen kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaat 1920-luvulla rakennetut sairaalarakennukset on tarkoitus suojella ja uudistaa vastaamaan nykyaikaisen hoidon ja koulutuksen vaatimuksia.  Niihin on ajateltu sijoitettavan poliklinikka-, hallinto- ja opetustiloja.

Sairaalan uudet rakennukset sijoittuisivat Reijolan-, Nordenskiöldin- ja Lääkärinkadun väliselle alueelle. Keskuspuistoon ei tule rakennuksia. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Nordenskiöldinkadun varteen kivijalkaliikkeitä, joissa on kaikille avoimia palveluita.

Muun muassa terveysaseman ja päiväkodin rakennukset sekä neljä asuinkerrostaloa, joissa on tällä hetkellä työsuhdeasuntoja, puretaan. Purettavien rakennusten toiminnot siirretään.

Sairaala-alueelle suunnitellaan uutta ajoyhteyttä Nordenskiöldinkadun puolelta, Auroranportin vierestä. Liikenne kulkisi tunnelissa Keskuspuiston alitse.

Tilojen suunnittelu pohjautuu uudistettavien hoito- ja kuljetuskäytäntöjen sekä asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin. Yliopistosairaalan suunnittelussa huomioidaan myös koulutus- ja tutkimustoiminta. Toiminnallinen- ja tilasuunnittelu tehdään yhdessä henkilöstön kanssa sekä asiakkaiden ja potilaiden tarpeita kuullen.

Hankkeen suunnittelun aikana selvitetään, rakennetaanko Laakson ja Meilahden sairaaloiden välille yhteystunneli.

Kaaviokuva hankkeesta

Uusien tilojen rakentamisella on kiire

Laakson yhteissairaalahanke on kiireellinen, koska nykyiset tilat ovat huonokuntoiset eivätkä ne sovellu nykyaikaiseen potilashoitoon. Uusilta tiloilta vaaditaan esteettömyyttä, turvallisuutta, monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta, ja niiden tulee vastata potilaiden yksityisyyden tarpeisiin.

Hankesuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2020 alussa. Päätös rakentamisesta tehdään sen jälkeen. Rakentaminen toteutettaisiin vaiheittain vuosina 2021–2026.

Sairaala-alueet keskittyvät pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun sairaala-alue vision mukaan pääkaupunkiseudulla on neljä sairaala-aluetta vuonna 2030. Helsingin sairaala-alueet ovat Malmi ja Meilahti, joka käsittää myös Laakson alueen. Espoossa sairaala-alue on Jorvi ja Vantaalla Peijas.

Hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat 

Sairaalahankkeen hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtiryhmittymä Laakson LATU, johon kuuluvat AW2-Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy. Vahasen, A-Insinöörien ja Pöyryn muodostama konsortio on valittu Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelijaksi. 
Granlund on valittu LVIA-, sprinkleri-, sähkö-, tele-, AV-, turva- sekä energia- ja elinkaarisuunnittelijaksi.

Yhteystiedot

Riina Kotaviita
Erityissuunnittelija
Helsingin kaupunki /Sosiaali- ja terveystoimiala
riina.kotaviita@hel.fi, p. 09 310 20700JAA
24.05.2019 15:34

Asemakaava

Sairaala-alueen uudistusten edellyttämä asemakaavan muutos tuli vireille vuonna 2017.

Seuraa asemakaavoitusta