Suoraan sisältöön

Kekreillä keskusteltua 2018

Kartan ympärillä; kuvaaja Marjukka Haavisto

Pakila-seura otti kaupungin edustajat mukaan Kekri-juhlaan upean Pakin-talon pihapiiriin keskustelemaan Pakilanpuiston lähialueen koulujen ja päiväkotien kehittämisestä.

Kuulolla olivat allianssin arkkitehti (SAFA) Anssi Kankkunen Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:stä ja projektinjohtaja Reetta Amper kaupunkiympäristön toimialalta. Keskustelijoita oli noin 30.

Useaa eri aihetta koskeneet ideat ja kysymykset viestivät siitä, että Pakilassa viihdytään ja halutaan olla mukana alueen kehittämisessä.

Alla on Kekreillä ja niiden jälkeen sähköisesti saatuja (2 kpl) kommentteja ja lisäksi liitteenä on Pakila-Seuran 10.10.2018 kannanotto hankkeeseen ja alueen kehittämisen mahdollisuuksiin. Keskusteluissa ja verkkokommenteissa

 • tiedusteltiin, mitä Pakilan yläasteen korjaushankkeelle kuuluu. Toivottiin, että yläasteen tila-asia järjestettäisiin nopeasti. Kaksi puolsi yläasteen siirtoa tai levittäytymistä. Yksi koulujen yhdistämistä. Muutama esitti toiveen, että nykyinen tilanne pääosin säilyisi, mutta ala-astetta voisi laajentaa kaupunkikuva huomioiden. Kerrottiin, että yläasteen tilanne ratkaistaan tässä hankkeessa ja ala-asteen rakennuksen säilyttämistä ja korjaamista selvitetään.
 • Muutama mainitsi, että saattoliikenne on pulma ja liikenteen sujuvuus pitäisi huomioida. Kerrottiin, että päiväkoti Havukan lasten tuonti ja haku aiheuttaa pulmia. Naapuritonttien pihoilla käydään kääntämässä autoa, mikä mm. aiheuttaa vaaratilanteita talojen asukkaiden lapsille. Halkosuontien liikenne todettiin jo ajoittain vaaralliseksi. Siksi lisärakentamista koulujen väliin tai ala-asteen tontille ei kannatettu. Ala-asteen ympärillä on vilkasta liikennöintiä, eikä virallista kääntöpaikkaa käytetä. Halkosuontielle ei kaivata lisää liikennettä. Yksisuuntainen tie tuli esiin yhtenä ehdotuksen ongelman ratkaisuksi. Myös ehdotus kehän ylittävästä yksisuuntaisesta kiertotiestä tehtiin. Ehdotettiin myös, että selvitetään, voisiko osa toiminnoista sijaita muualla ja huomioitaisiin Paloheinänkin väestömäärä.
 • Toivottiin, että ratkaisusta kerrottaisiin alueella pian. Toivottiin muutenkin nopeutta.
 • Toivottiin toimivaa ja taloudellista ratkaisua.
 • Todettiin, että alueella on paljon toimijoita, jotka kaipaavat tiloja, joihin kannattaa panostaa.  Yhteistyö aktiivisen Pakilan seurakunnan, HNMKY:n, PNV:n ja HPS:n kanssa toiveissa. Tarjoavat paljon aktiviteetteja alueen lapsille ja nuorille. Muillakin tarvetta iltakäytölle.
 • nuorilla koettiin olevan liian vähän kokoontumispaikkoja. Kahdessa kommentissa todettiin, että päiväkotien ja koulujen pihoilla sotketaan ja metelöidään vapaa-aikana. Nuorisotilan paikasta tuli kysymys, missä voisi olla?
 • Seurakunnasta kerrottiin, että iltapäivätoiminnan tilat ovat aika ahtaat ja ryhmät tiloihin nähden suuria. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon iltapäivätoiminnan tulevat tilatarpeet ja esimerkiksi mahdollisuus jakaa ryhmiä pienempiin tiloihin. Tulisi myös pohtia erityistä tukea tarvitsevien ja kerhojen tarpeet.
 • Metsä puhutti. Rämettä toivottiin parissa kommentissa siivottavaksi. Mainittiin, että runkoja on jätetty hujan hajan metsään. Toisaalta haluttiin, että luontoa säilytettäisiin mahdollisimman paljon ja lapset saisivat jatkaa leikkimistä ala-asteen länsipuolisessa kosteassa metsässä, Mutalassa. Tuli myös kommentti, että lähempänä kehätietä oli hienompaa metsikköä. Kaksi nosti esiin viheralueen pohjoisreunan käytön järkevöittämisen.
 • Havukan sijaintia pidettiin hyvänä ja sitä toivottiin kahdessa kommentissa edelleen kehitettäväksi, metsäryhmät huomioiden. Metsän ihanuus mainittiin. Kerrottiin, että päiväkoti Havukan metsäryhmä tarvitsee lähimetsän toimiakseen. Jos päiväkoti siirtyy, olisi uudessakin paikassa tarpeen saada toimintaa tukeva kotimetsä. Kotimetsässä harjoitellaan metsätaidot ennen vierailuja muihin, suurempiin metsiin. Lapset syövät nyt ulkona, myös teltta on käytössä. Toiminta on suosittua.
 • Ehdotetaan mahdollisten kadunvarsipaikoituksen menetyksen korvaukseksi lupaa rakentaa autotalli/katos Halkosuonkujalla.
 • Tuli kysymyksiä Pakilassa näkyvistä hankkeista. Toisessa kohteessa valmisteltiin rakentamista ja toisessa oli kaavamuutos meneillään. Kysyttiin myös partion rakennuksen jatkosta.
 • Puollettiin eri ikäisten lasten pitämistä omilla toteillaan. Lapsuuden elämiseen pitäisi antaa aikaa ja tilaa.
 • Ehdotetaan, että nopeutetaan yläastehanketta rakentamalla yläaste kentän paikalle ja siirtämällä liikuntatilat väliaikaisesti muualle esim. kuplahalliin.
 • Keskusteltiin siitä, kuinka uuden opetussuunnitelman mukainen tila voisi poiketa nykyisestä. Tilojen muutosta kritisoitiin opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Kommentit ja kartta. Yksi lappu piilossa.

Koulujen ja päiväkotien tilatarpeiden ratkaisun hakeminen on vielä alkuvaiheessa. Työskentely jatkuu vielä lokakuussa päiväkotien henkilökunnan, lasten ja vanhempien kanssa tilatarpeiden pohdinnalla pedagogisen suunnitelman ja sujuvan toiminnan näkökulmasta. Myös iltakäyttäjiä on tavattu. Joulukuuksi suunnitellaan asukastapaamista.
06.12.2019 05:19