Suoraan sisältöön

Gardenian myynti

Viikissä sijaitsevan Gardenian myynnistä on käynnissä neuvottelut ostajaehdokkaan kanssa. Asiasta tiedotetaan neuvottelujen valmistuessa.
Kaupunki käynnisti keväällä 2016 avoimen kaksivaiheisen tarjouskilpailun Viikissä sijaitsevan Gardenian ja samalla tontilla sijaitsevien kahden toimistorakennuksen myymisestä.

Tarjouskilpailun eteneminen

Tarjouskilpailun ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Gardenialle ja toimistorakennuksille uutta käyttöä. Ensimmäisen vaiheen tarjousaika päättyi 16.3.2016.

Tarjouksissa tuli olla liitettyinä alustavat suunnitelmat, mitä rakennuksille tullaan tekemään ja tuleva käyttötarkoitus sekä indikatiivinen hinta. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui viisi kappaletta.

Tarjouskilpailun toisessa vaiheessa kaupunki arvioi aiemmin saapuneita alustavia tarjouksia ja kävi niitä koskevat tarkentavat neuvottelut kaikkien viiden alustavan tarjouksen jättäneen tahon kanssa.

Kiinteistöviraston tilakeskus arvioi ehdotuksia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian sekä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. Neuvottelujen perusteella kaupunki pyysi tarkennettua tarjousta neljältä taholta 3.6.2016 mennessä. Näitä ehdollisia tarjouksia saatiin kaksi kappaletta, joita arvioitiin sekä hinnan että tarjouksissa kaavailtujen rakennusten käyttötarkoitusten perusteella. Neuvotteluja on syksyn 2016 ja talven aikana jatkettu yhden ostajaehdokkaan kanssa.

Gardenia talvella

Mielipiteitä tulevasta käyttötarkoituksesta koottiin ostamisesta kiinnostuneille

Gardenian kehittämisestä järjestettiin  kaikille avoin keskustelutilaisuus 10.2.2016. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin talvipuutarhan ja toimistorakennusten myynnin periaatteet ja myyntihankkeen eteneminen. Tämän jälkeen kartoitettiin alueen asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden ajatuksia ja toiveita Gardenian tulevaisuudesta mahdollisten ostajaehdokkaiden ja tulevien toimijoiden käyttöön.

Mielipiteitä ja ideoita uudesta käyttötarkoituksesta kerättiin myös sähköisellä kyselyllä. Kysely oli auki ajalla 1.-10.2.2016. Vastauksia kertyi yhteensä 44 kappaletta. Myös ne välitetään rakennusten ostamisesta kiinnostuneille tahoille.

Kaikki kyselyssä tulleet vastaukset ja keskustelutilaisuuden yhteenveto on koottu sivun oikeaan laitaan.

Ilmakuva

Myynnin taustaa

Gardenian rakennukset ovat valmistuneet vuonna 2001. Lasirakenteisessa päärakennuksessa (1447 m2) on toiminut trooppinen puutarha, viher- ja ympäristötietokeskus ja luontokoulu. Kiinteistöön kuuluu lisäksi kaksi toimistorakennusta (910 m2 ja 872 m2), joiden tiloja on vuokrattu ulkopuolisille. Gardenian (Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab) omistavat yhdessä Helsingin kaupunki (osuus 90 %) ja Helsingin yliopisto (10 %).

Gardenian toiminta loppui marraskuussa 2015 kaupunginhallituksen päätökseen perustuen. Talvipuutarhan toimintaa ei saatu yrityksistä huolimatta taloudellisesti kannattavaksi.

Gardenian myyminen uuteen käyttötarkoitukseen on osoittautunut ainoaksi vaihtoehdoksi, sillä kaupunki ei ole löytänyt rakennuksille toiminnallisesti sopivaa ja kustannustehokasta omaa käyttöä. Tilojen vuokraaminen ulkopuoliselle taholle kohteen luonne ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen ei myöskään ole realistinen vaihtoehto. Myynnin taustalla on Helsingin kaupungin tavoite vähentää ylläpidettävien kiinteistöjen suurta määrää.JAA
06.12.2019 05:25