Suoraan sisältöön

Finlandia-talon perusparannus

Finlandia-taloon toteutetaan laaja perusparannus, jonka yhteydessä uudistetaan myös talon palveluja ja tiloja. Alustavan aikataulun mukaan perusparannus toteutuu vuosina 2022–2024. Talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta.Perusparannuksen toteutus alkaa helmikuussa 2022

Vastikään 50 vuoden iän saavuttanut päärakennus kunnostetaan nykypäivän vaatimuksiin suojelua kunnioittaen. Talon vaikuttavat sisätilat kunnostetaan alkuperäistä säilyttäen. Esteettömyyttä, hissiyhteyksiä ja energiatehokkuutta parannetaan. Rakennuksen talotekniikka korjataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Talon alakerran tiloja avataan Töölönlahden puiston suuntaan ja palveluja monipuolistetaan uuden nykyaikaisen keittiön myötä, joka helpottaa ja tehostaa henkilökunnan työtä.

Samalla uudet, kaupunkilaisille ja vierailijoille suunnattavat palvelut saavat uudistetut tilat.

Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2019 alussa, ja sen perusteella on päätetty muun muassa korjausten laajuudesta, hankkeen kustannuksista ja aikataulusta. Täydentävä suunnitelma, jossa esitettiin ratkaisua julkisivumateriaaleista, valmistui kesäkuussa 2020.

Finlandia-talo on suojeltu rakennussuojelulailla, ja suunnittelussa on kuultu museovirastoa ja Alvar Aalto -säätiötä. Arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon konsertti- ja kongressitaloksi suunnittelema Finlandia-talo on yksi Suomen merkittävimpiä moderneja rakennuksia. Se on osa kansallisomaisuuttaamme.

Helsingin kaupunki omistaa rakennuksen ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa perusparannuksen suunnittelusta. Perusparannuksen urakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy.Finlandia-talon julkisivu uusitaan osana perusparannusta.

Esitys uudesta julkisivumateriaalista on tehty laajoihin selvityksiin ja testeihin perustuen. Uudeksi julkisivumateriaaliksi on valittu italialaisen Etelä-Tirolin alueen marmori, joka on nykyistä kestävämpi ja täyttää suojelumääräysten vaatimukset. 

Vanhat marmorit puretaan keväällä 2022. Niiden soveltuvuus jatkokäytössä pyritään arvioimaan ennakkopurun perusteella. Tavoitteena on kierrättää marmorit parhaalla soveltuvalla tavalla. Noin 10 prosenttia marmoreista pystytään purkamaan ehjinä laattoina.

Finlandia-talo on avoinna keskeytyksettä

Finlandia-talo on avoinna, ja jatkaa kongressi- ja tapahtumakeskuksena koko perusparannuksen ajan.

Perusparannuksen ajalle vuosiksi 2022- 2024 Finlandia-talon väistötilaksi on valmistumassa paviljonkimainen tila, jossa talo pystyy tarjoamaan uudenlaisia palveluja matkailijoille ja kaupunkilaisille.

Kuva: Torvinen, Hirvonen ja Järvelä -suunnittelutiimi (Aalto-yliopisto)

Vanha julkisivumarmori kiertoon

Noin 1000 neliömetriä kokonaisena purettuja laattoja on nyt myynnissä. Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Staran järjestämä verkkohuutokauppa löytyy Kiertonet.fi -sivustolta. Myyntiin tulee yhteensä noin 600 laattaa erikokoisissa erissä ja yksittäiskappaleina. Huutokauppa on kaikille avoin, laatat tulee noutaa Staran Oulunkylän varikolta.

Pääosa purkumarmoreista ohjataan kaupungin kiertotalousperiaatteiden mukaiseen jatkokäyttöön. 5800 neliömetrin kokonaisuudesta kivi ja rakennusalan yrityksille suunnattu ostotarjouskilpailu on nyt avattu. Materiaalit löytyvät Staran verkkosivuilta.

Uutinen 3.2.2022: Finlandia-talon perusparannus alkamassa

Uutinen 12.5.2022: Finlandia-talon vanha julkisivumarmori kiertoon

Lisätietoa hankesuunnitelmasta


07.06.2022 14:31