Suoraan sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Kauanko tutkimusten tekeminen kestää?

Sisäilmatutkimuksen suunnittelu on monivaiheinen prosessi, jossa on mukana useita eri toimijoita. Kun sisäilmatutkimus alkaa, sen valmistumiseen kuluu yleensä 3–6 kuukautta. Tutkimusten aikana voidaan tehdä havaintoja, joiden perusteella tutkimuksia laajennetaan niiden edetessä.

2. Miten mikrobivauriot vaikuttavat tilojen käyttäjien terveyteen?

Terveysvaikutukset riippuvat muun muassa vaurion asteesta, laajuudesta, yhteydestä sisäilmaan, ilmanvaihdon toiminnasta, altistumisen kestosta ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista.

Mikrobien aiheuttamaa terveyshaitan mekanismia ei tunneta tarkasti. Lähtökohtana on, ettei sisäilmaan yhteydessä olevissa rakenteissa tulisi esiintyä mikrobikasvua.

Sisäilmaa voivat heikentää ja oireilua aiheuttaa muutkin asiat kuin mikrobivauriot. Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita voivat aiheuttaa esimerkiksi teolliset mineraalivillakuidut, joita käytetään rakenteiden ja iv-järjestelmien lämmön- ja ääneneristysmateriaaleina. Kuitulähteet tulee joko poistaa tai pinnoittaa.

3. Mitä tarkoittavat ilmanvuotokohdat?

Huonetiloihin voi kulkeutua rakenteista epäpuhtauksia erilaisia ilmavuotoreittejä pitkin. Rakennuksen alla voi esimerkiksi olla rakentamisen ajalta jäänyttä rakennusjätettä. Myös maaperässä on aina mikrobeja ja radonia.

Jos talo ei ole tiivis ja esimerkiksi alapohjarakenteista on ilmavuotoja sisälle, ilmavirran mukana voi kulkeutua sisäilmaan epäpuhtauksia. Rakenteiden ilmavuotoja korjataan tiivistyskorjauksilla.

4. Kauanko väistötilojen saaminen kestää?

Kaupunki käyttää väistötiloina usein niin sanottuja paviljonki- ja viipaleväistötiloja. Yleensä väistötiloja ei ole tyhjillään, vaan ne täytyy suunnitella sopiviksi ja tilata ulkopuoliselta toimittajalta.

Uuden väistötilarakennuksen hankkimiseen kuluu yleensä noin 10–12 kuukautta. Aikaa vieviä vaiheita ovat esimerkiksi rakentamisen kilpailuttaminen, rakennusluvan hankkiminen, maanrakennustyöt sekä viemäröinnin ja sähköyhteyksien järjestäminen.

5. Mikä taho voi määrätä tilat käyttökieltoon ja missä tilanteessa näin voidaan tehdä?

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja on se taho, joka voi määrätä tilat käyttökieltoon, mikäli kiinteistönomistaja tai toiminnanharjoittaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai tilojen käytön rajoittamiseksi. Vain jaosto voi purkaa käyttökiellon. Käyttökielto voi koskea myös vain osaa rakennusta tai jotain yksittäistä tilaa.

Mahdollisia tilojen käytön rajoittamista koskevia tekijöitä voivat olla esimerkiksi poikkeuksellisen korkea radonpitoisuus, asbestin esiintyminen, säteilyvaaratilanne, vakava mikrobivaurio, saastunut juomavesi tai voimakas tupakansavun haju. Tapauskohtainen harkinta ja kokonaisuuden arvio ovat keskeisessä roolissa.


Kysymyksiä ja vastauksia täydennetään.06.12.2019 05:28