Suoraan sisältöön

Miten sisäilmaongelman selvittäminen etenee?

Helsingin kaupungilla on toimintamalli, jonka mukaan sisäilmaongelmia ratkotaan ja niistä viestitään. Prosessi etenee seuraavasti:

 1. Työntekijä ilmoittaa havaitsemastaan ongelmasta esimiehelleen. Oireilevan työntekijän kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen.
 2. Esimies ilmoittaa ongelmasta kiinteistön ylläpidosta vastaavalle taholle, yleensä kaupunkiympäristön tekniselle isännöitsijälle. Esimiehen tehtävänä on välittää prosessin aikana tietoa eteenpäin kohteessa.
 3. Tekninen isännöitsijä selvittää, onko puute mahdollisesti huollossa, tarkastaa ilmanvaihdon toiminnan sekä ilmanvaihdon käyttöajat ja lämpötilat. Tarvittaessa isännöitsijä tekee sisäilma-asiantuntijalle tutkimuspyynnön, ja he käyvät yhdessä paikan päällä kuulemassa käyttäjää (esimerkiksi koulun rehtoria). Isännöitsijä tilaa tarvittavat pienemmät korjaustyöt kohteeseen.
 4. Sisäilma-asiantuntija antaa isännöitsijälle suositukset kiireellisistä haittaa vähentävistä tai muista tarvittavista toimista, mikäli se on jo ensimmäisen käynnin perusteella mahdollista. Ongelman selvittäminen voi päättyä tähän, ja voidaan sopia, että tilannetta tarkkaillaan. Sisäilma-asiantuntija teettää kohteessa tarpeen mukaan joko riskikartoituksen tai laajempia tutkimuksia.
 5. Tilojen käyttäjiä informoidaan tutkimuksen aloittamisesta joko sähköpostitse esimiehelle tai tarvittaessa tiedotteella. Kun lopullinen tutkimusraportti on valmistunut, sisäilma-asiantuntija ja isännöitsijä käyvät sen läpi toimipisteen esimiehen (esimerkiksi koulun rehtorin) kanssa. Kaupunkiympäristön sisäilmatiimi laatii tiedotteen tutkimustuloksista, jonka kohteen esimies jakaa eteenpäin.
 6. Tutkimuksen perusteella tehtävät pienemmät korjaukset tilaa kohteen tekninen isännöitsijä, ja laajemmissa korjaushankkeissa hanketta ryhtyy vetämään projektinjohtaja.
 7. Korjaushankkeeseen liittyvistä järjestelyistä ja viestinnästä sekä toiminnan järjestämisestä korjausten aikana sovitaan tilan käyttäjien kanssa. Tilojen käyttäjille laaditaan tiedote tehtävistä korjauksista. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuudet henkilöstölle ja esimerkiksi lasten vanhemmille. 
 8. Ongelmallisimmat kohteet voidaan viedä toimialan sisäilmaryhmän käsittelyyn. Sisäilmaryhmässä voidaan sopia esimerkiksi henkilökunnan oirekyselyjen teettämisestä.

Muiden toimijoiden roolit sisäilmaongelmien ratkaisemisessa

 • Työterveyshuolto kokoaa tiedot oireilutilanteesta, auttaa tilan terveydellisen riskin arvioinnissa sekä tekee tarvittaessa sisäilmastokyselyn tilan käyttäjille.
 • Kouluterveydenhuolto kokoaa tiedot oppilaiden oireilutilanteesta
 • Toimialan oma työsuojeluorganisaatio edesauttaa muun muassa ohjeistamalla ja konsultoimalla, ettei työympäristössä olisi työntekijän terveyttä vaarantavia tekijöitä.
 • Ympäristöpalvelut valvoo terveydensuojeluviranomaisena, että asunnot, koulut, päiväkodit ja vastaavat oleskelutilat eivät aiheuta terveydensuojelulain ja -asetuksen tarkoittamaa terveyshaittaa.
 • Kohdekohtainen sisäilmaryhmä käsittelee yksittäisen kohteen sisäilmaongelmia, joiden ratkaisut vaativat useiden asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen yhteistoimintaa ja päätöksentekoa. Kohdekohtainen sisäilmaryhmä voidaan perustaa, kun ongelman ratkaisu on pitkittynyt.


06.12.2019 05:27