Suoraan sisältöön

Sisäilmaryhmät

Kaupungin sisäilmaryhmän tehtävänä on muun muassa

 • sisäilmaongelmien ratkaisuprosessien kehittäminen
 • yhteisten toimintatapojen ja työnjaon linjaaminen
 • sisäilmaongelmiin liittyvien tutkimuksen ja toimintatapojen kehityksen seuraaminen ja niistä tiedottaminen.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö päätti nykyisen ryhmän asettamisesta ja jäsenistä 24.5.2018. Kaupungin sisäilmaryhmän jäsenet ovat:

 • Sari Hildén (pj.), rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala
 • Anna Saarinen (varapuheenjohtaja), tiimipäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / sisäilmatiimi
 • Petra Heinola (sihteeri), projektisuunnittelija
  kaupunkiympäristön toimiala/ sisäilmatiimi
 • Taija Hämäläinen, työsuojelupäällikkö
  kaupunginkanslia
 • Satu Perttunen, työsuojeluvaltuutettu
  kaupunginkanslia
 • Marjaana Saarela, palvelupäällikkö
  Työterveys Helsinki
 • Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö
  kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö
  kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / ylläpito
 • Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri
  kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvontapalvelut
 • Toni Lyyski, tiimipäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / ympäristöpalvelut
 • Kirsi Teittinen, työsuojelupäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala
 • Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö
  sosiaali- ja terveystoimiala
 • Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija
  sosiaali- ja terveystoimiala
 • Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö
  sosiaali- ja terveystoimiala

Toimialakohtaiset sisäilmaryhmät

Helsingin kaupungin toimialakohtaiset sisäilmaryhmät ovat eri alojen asiantuntijoista ja tilojen käyttäjien edustajista koostuvia työryhmiä, joiden tehtävänä on seurata, että yksittäisten kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti. Toimialakohtaiset sisäilmaryhmät ovat:

 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Mauno Kemppi)
 • Sosiaali- ja terveystoimen sisäilmaryhmä (Pj. Aila Hyvönen)
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Markus Terämaa)

Sisäilmaryhmien kokousten yhteenvedot24.02.2021 13:08
[Error Message]