Suoraan sisältöön

Kun epäilet sisäilmaongelmaa kaupungin toimipisteessä

Sisäilmaongelmaa on syytä epäillä varsinkin silloin, kun tavallista useammalla tilan käyttäjällä esiintyy toistuvia hengitystieinfektioita tai allergisten tautien puhkeamista tai vaikeutumista.

Jos epäilet sisäilmaongelmaa kaupungin toimipisteessä, kerro epäilystäsi toimipisteen esimiehelle, esimerkiksi koulun rehtorille. Jos lapsesi oireilee, kerro asiasta kohteen esimiehelle ja ota yhteyttä joko koulun terveydenhoitajaan tai päiväkoti-ikäisen lapsen kohdalla omaan terveydenhoitopaikkaan.

Oppilaiden oireista on tärkeää ilmoittaa kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöiden oireista työterveyshuoltoon. Nämä tahot kokoavat yhteen tietoa oireilutilanteesta yleisellä tasolla. Kouluterveydenhoitaja ilmoittaa koulun rehtorille yleisellä tasolla tietoonsa tulleista oppilaista, joiden oireet saattavat liittyä koulun sisäilmaan.

Tieto kulkee työyhteisön esimiehen kautta

Kun kaupungin käytössä olevassa tilassa epäillään sisäilmaongelmaa, kohteen esimies (esimerkiksi koulun rehtori) ilmoittaa asiasta rakennuksen tekniselle isännöitsijälle.

Isännöitsijä selvittää ensin, voiko ongelma johtua esimerkiksi huollon tai siivouksen puutteista kuten ilmanvaihdon toimimattomuudesta. Jos ratkaisua ei löydy, isännöitsijä pyytää avukseen sisäilma-asiantuntijan selvittämään ongelmien syitä ja laajuutta.

Sisäilma-asiantuntija tilaa katselmuksen perusteella riskikartoituksen tai tarvittavat tutkimukset. Sisäilma-asiantuntija ohjaa ja valvoo tutkimuksia.

Toimipisteen esimiehen tehtävänä on välittää saamiaan tietoja ja tiedotteita eteenpäin lasten vanhemmille ja henkilökunnalle. Hän myös toimii yhteyshenkilönä kiinteistön ylläpitäjien kanssa. Jos tarvitset koulun tai päiväkodin kunnosta tai korjauksista lisätietoja, keskustele asiasta rehtorin tai päiväkodinjohtajan kanssa.

Lue myös:

Toimintamalli, jos oppilaalla tai päiväkotilapsella on epäily sisäilmaoireilusta »06.12.2019 05:26