Suoraan sisältöön

Sisäilmaan liittyvät yhteistyöhankkeet

Helsingin kaupunki on aktiivisesti mukana muun muassa seuraavissa ohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa:

  • Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma. Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Työn aikana selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen.
  • Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vetämän kansallisen ohjelman tavoitteena on sisäympäristöön liittyvän oireilun vähentyminen ja sisäympäristöön tyytyväisten osuuden lisääntyminen Suomessa.
  • COMBI-hanke. Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasoon. Hankkeen osa-alueita ovat muun muassa rakennusfysiikka, arkkitehtuuri ja valaistus.
  • SIBI-hankkeessa tutkittiin pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia sisäilman laatuun. Hanke antoi uutta tietoa oppilaitos- ja päiväkotirakennuksissa käytettyjen siivousmenetelmien ja siivouskemikaalien vaikutuksista. Lue tarkempi hankekuvaus » 
  • Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta -hanke. Tampereen teknillisen yliopiston hankkeen tavoitteena oli selvittää muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vaurioprosesseja sekä määrittää toimivia materiaaliyhdistelmiä. 
  • Kuntien sisäilmaverkosto. Espoon, Helsingin ja Vantaan kiinteistöjen kunnosta vastaavien tahojen kanssa on vuonna 2018 perustettu kuntien sisäilmaverkosto. Siihen on kutsuttu perustajajäsenien lisäksi Turun, Tampereen, Lahden, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion edustajat. Verkoston tavoitteena on löytää hyviä toimintatapoja ja yhdenmukaistaa menettelytapoja muun muassa seuraavilla osa-alueilla: rakennetekniset ratkaisut, korjausten onnistumisen varmentaminen sekä talotekniikan toiminnan varmistaminen ja automatisointi.


29.01.2021 15:20