Suoraan sisältöön

Korjaukset ja toimet tutkimusten jälkeen

Sisäilmatutkimusten tulosten perusteella voidaan tehdä nopeastikin korjauksia tai muita toimia, jotta tilan käyttö voi jatkua. Alla on lueteltu esimerkkejä suhteellisen nopeista toimista sisäilman laadun parantamiseksi.

1. Huollon toimet

 • tuloilman lämpötilan säätäminen ja ilmanvaihdon käyntiaikojen muutokset
 • patteriverkoston säätö ja tarvittaessa ilmaus
 • tukkeutuneiden viemäreiden avaus

2. Ylläpidon toimet

 • ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus
 • ilmamäärien säätö
 • ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteiden poisto
 • vesivahinkokorjaukset ja muut pienet korjaukset

3. Käyttäjätoimialan toimet

 • tehostettu siivous/yläpölyjen siivous
 • kalusteiden sijoittelu/tavaran määrän vähentäminen
 • tilan henkilömäärän vähentäminen
 • ikkunatuuletus ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Edellä esitettyjen toimien lisäksi tiloihin voidaan hankkia myös ilmanpuhdistimia kaupungin ilmanpuhdistinohjeen mukaisesti.

Kun sisäilmatutkimus on valmistunut, päätetään, miten rakennusta korjataan. Tarvittava korjaus voi kohdistua koko rakennukseen, sen yhteen osaan tai tekniseen järjestelmään kuten ilmanvaihtoon. Laajojen korjausten suunnittelu vaatii aikaa. Osa korjauksista voi myös edellyttää rakennuslupaa.

Ensisijainen korjaustapa on vaurion syyn poistaminen ja vaurion korjaaminen sekä viallisten laitteiden korjaaminen tai uusiminen. Tilojen käyttö korjausten aikana selvitetään aina tapauskohtaisesti. Joskus toiminta voi joutua siirtyä joko kokonaan tai osittain väistötiloihin.

Helsingin kaupungilla laaditaan aina yli 500 000 euron korjauksista hankesuunnitelma. Kun korjaushanke on kustannuksiltaan vähintään miljoona euroa, hankesuunnitelman hyväksyy kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -jaosto.

Sisäilmakorjaukset voivat olla esimerkiksi

1. rajattuja korjaushankkeita

 • paikallinen kosteusvaurion korjaus
 • koko rakennuksen ilmanvaihdon ja rakennusautomaation parantaminen

2. siirtäviä korjaushankkeita ennen perusparannusta

 • tiivistyskorjaukset
 • ryömintätilan ja/tai käytöstä poistettujen tilojen alipaineistus
 • rakennuksen/tilojen ylipaineistaminen
 • tilakohtaisten ilmanvaihtokoneiden asennus

3. koko rakennuksen perusparannus.

Esimerkkejä korjaustoimista

Jos sisäilmaongelman syynä ovat esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimien kuitulähteet, äänenvaimentimien materiaalit vaihdetaan tai pinnoitetaan.

Tiivistyskorjauksia tehdään, jos mikrobivaurion poistaminen rakenteista ei ole mahdollista esimerkiksi vaurion sijainnin tai rakennuksen suojeluun liittyvien syiden takia. Tiivistyskorjauksia tehdään myös akuutisti käyttöä turvaavana toimena. Rakenteiden tiivistämisen avulla estetään epäpuhtauksien mahdollinen kulkeutuminen sisäilmaan. Tiivistyskorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, ja lähtökohtaisesti niiden onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein.

Rakenteiden tiivistämisen lisäksi vaurioitunut rakenne tai tila voidaan alipaineistaa. Tämä tarkoittaa, että painesuhteet säädetään siten, että ilmavirta ei kulje vauriokohdasta ympäröiviin tiloihin päin. Alipaineistusta käytetään esimerkiksi rakennuksen alla sijaitsevissa ryömintätiloissa tai lattian alla kulkevissa putkikanaaleissa.

Joskus tarvitaan peruskorjaus tai perusparannus

Joissakin kohteissa ongelma on niin laaja, että sen poistamiseen tarvitaan rakennuksen peruskorjaus tai perusparannus. Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai esimerkiksi yksittäinen tila tai rakenne korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Perusparannuksessa taas muutetaan rakennuksen laatutaso olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi.

Peruskorjausten ja perusparannusten tai muiden laajojen korjausten ajaksi tilan käyttäjät siirtyvät yleensä väistötiloihin. Perusparannuksen suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa useita vuosia.

Korjausten seuranta

Korjausten onnistumista voidaan korjausten jälkeen seurata esimerkiksi ottamalla pölynäytteitä tasopinnoilta tai mittaamalla rakennuksen painesuhteita tai kemiallisia epäpuhtauksia sisäilmasta. Jos tilojen sisäilman laadussa koetaan olevan puutteita vielä korjauksen jälkeen, varmistetaan, onko kohteessa tehty kaikki tarvittavat toimet.

Jos ongelma on ollut vaikea, on mahdollista, ettei osa ihmisistä pysty palaamaan rakennukseen pysyvästi edes korjausten jälkeen.20.08.2021 13:40