Suoraan sisältöön

Sisäilmaongelmien korjaustyöt

Sisäilmatutkimusten tulosten perusteella voidaan tehdä nopeastikin korjauksia, jotta tilan käyttö voi jatkua. Tarvittava korjaus voi kohdistua koko rakennukseen, sen yhteen osaan tai tekniseen järjestelmään kuten ilmanvaihtoon. Laajojen korjausten suunnittelu vaatii aikaa.

Ensisijainen korjaustapa on vaurion syyn poistaminen ja vaurion korjaaminen sekä viallisten laitteiden korjaaminen tai uusiminen.

Tyypillisiä sisäilmaa parantavia korjauksia ja toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus
  • mikrobivaurioiden korjaaminen
  • tiivistyskorjaukset
  • kuitulähteiden poistaminen
  • vesivahinkojen korjaukset
  • yläpölyjen siivous  
  • lämmitysjärjestelmän säätö
  • viemäreiden huuhtelu
  • pintamateriaalien vaihto.

Jos sisäilmaongelman syynä ovat esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimien kuitulähteet, äänenvaimentimien materiaalit vaihdetaan ja pinnoitetaan. Usein sisäilman laatua voidaan parantaa nopeasti myös ilmamäärien säätämisen ja tuloilman lämpötilan alentamisen avulla.

Jos mikrobivaurion poistaminen rakenteista ei ole vaurion sijainnin takia mahdollista, parannetaan rakenteiden ilmatiiviyttä. Tiivistyskorjauksen avulla estetään epäpuhtauksien mahdollinen kulkeutuminen sisäilmaan.

Rakenteiden tiivistämisen lisäksi vaurioitunut rakenne tai tila voidaan alipaineistaa. Tämä tarkoittaa, että ilmavirrat kulkeutuvat vaurioituneeseen tilaan tai rakenteeseen päin. Alipaineistusta käytetään esimerkiksi rakennuksen alla sijaitsevissa ryömintätiloissa tai lattian alla kulkevissa tekniikkatunneleissa.

Joskus tarvitaan peruskorjaus

Joissakin kohteissa ongelma on niin laaja, että sen poistamiseen tarvitaan rakennuksen peruskorjaus. Esimerkki tällaisesta on ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen.

Peruskorjausten tai muiden laajojen korjausten ajaksi käyttäjät siirtyvät yleensä väistötiloihin. Laajojen peruskorjausten suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa useita vuosia.

Korjausten seuranta

Korjausten onnistumista seurataan esimerkiksi tiivistyskorjausten jälkeen tehtävillä merkkiainekokeilla. Jos tilojen käyttäjillä ilmenee sisäilmaan viittaavia oireita korjauksen jälkeenkin, varmistetaan, onko kohteessa varmasti tehty kaikki tarvittavat toimenpiteet. Jos ongelma on ollut vaikea, on mahdollista, ettei osa pahasti altistuneista ihmisistä pysty palaamaan rakennukseen pysyvästi edes korjausten jälkeen.06.12.2019 05:27