Suoraan sisältöön

Osoitenumerointi

Asunnon osoite muodostuu kiinteistölle (tontille) annettavasta katunimestä ja -numerosta sekä asunnolle annettavasta porras- ja huoneistonumerosta.

Helsingissä osoitenumeroinnista vastaa Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut, jonka osoitesuunnittelija avustaa numerointiin liittyvissä kysymyksissä. Katujen ja muiden liikenneväylien osoitenumerointi tehdään asemakaavan, asemakaavan muutoksen, tonttijaon tai tonttijaon muutoksen perusteella tai muun erityisen syyn sitä vaatiessa. 

Katujen ja liikenneväylien sekä muiden kohteiden nimet määritetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavoituksesta vastaa Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne. 

Rakennusvalvonta antaa suunnitelluille rakennuksille porras- ja huoneistonumerot rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä muuttaa olemassa olevaa numerointia perustellusta syystä.

Jos muuttoilmoitusta tehtäessä ilmenee ongelmia, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan ilmoittama huoneistonumero ei vastaa maistraatin rekisterissä olevaa huoneistonumeroa, tulee asiakkaan ottaa yhteys rakennusvalvontaan.

Osoitepäätökset

Voit seurata kaupungin osoitepäätöksiä erillisellä web-sivulla (linkki).


Lisätietoja:
Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut
Osoitesuunnittelija, puh. 09 310 31957
Sähköposti: kymp.osoitteet (at) hel.fi  

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelut
Sirpa Pirinen-Stürmer, puh. 09 310 26484
Sähköposti:  sirpa.pirinen-sturmer (at) hel.fi
11.06.2021 14:55

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 31931 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi


Nimistönsuunnittelu

Katujen, puistojen, aukioiden ja torien viralliset nimet ovat ns. kaavanimiä. Nimistä päätetään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Lisätietoja kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla.