Suoraan sisältöön

Rakennuslupakartta ja omistajaselvitys

Rakennusluvan hakija tarvitsee rakennusluvan liitteeksi rakennuslupakartan sekä selvityksen naapurikiinteistöjen omistajista naapurien kuulemista varten.

Ennen rakentamisen aloittamista tarvitaan rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät ja perustusten valmistuttua oikean korkeusaseman vahvistava sijaintikatselmus. Työmaalle voi myös tilata kiinteistön ja tontin rajan- ja korkeudennäytön.  


Rakennuslupakartta

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kartta-aineisto, jonka ajantasaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa aineistoa täydennetään lisämittausten avulla. Kartta-aineisto on voimassa 12 kuukautta. 

Tiedote: Muutoksia rakennuslupakartta-aineistoon vuonna 2017 (pdf-tiedosto 20.1.2017).


Rakennuspaikan naapurien omistajaselvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten suunnitelmien valmistelussa ja erilaisten lupien (esim. rakennuslupa) myöntämisen yhteydessä joudutaan selvittämään hankkeen osalliset tai lupakohteen naapurit. Voit tilata maksullisen omistajaselvityksen rakennuspaikan naapureista.

Tiedustelut:
puh. 09 310 31 931

 JAA
25.02.2019 15:59

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat
Toimialan yhteinen asiakaspalvelu p. (09) 310 22111
asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Johtotietopalvelu
p. (09) 310 31940
johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus
Yhteydenotot, p. (09) 310 31942 (Ma-Pe klo 9.00-12.00

kiinteistorekisteri@hel.fi 

Kiinteistörekisteri
Yhteydenotot, p. (09) 310 31931 (Ma-Pe klo 9.00-12.00
kiinteistorekisteri@hel.fi

Poikkeavat aukioloajat