Suoraan sisältöön

Tonttijako- ja laskentapalvelu

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää tonttijakojen suunnittelemista ja laatimista.  

Tonttijako laaditaan, kun maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi. Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 1–2,5 kuukautta. Tonttijakojen ja niiden muutosten laatimisesta vastaa Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut. Laatiminen tehdään aina yhteistyössä maanomistajan kanssa. 

Tonttijakoihin liittyviin dokumentteihin pääsee tutustumaan pdf-tiedostoina oheisten linkkien kautta. Kaupungin internetsivuilla olevasta paikkatietopalvelun kiinteistörajakartasta voi puolestaan tarkistaa voimassa olevat kiinteistöjen ja tonttien rajat. 
 

Tonttijaon muuttaminen

Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla. 

Tonttijaon muuttaminen kestää noin 1–2,5 kuukautta. Tonttijaon muutoksen perusmaksuna peritään 1200 € sekä kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta muodostuvasta tontista peritään lisäksi 290 €. Tonttijaon laatiminen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen yhteydessä, poikkeuksellisen suuritöinen tonttijako tai -tonttijaon muutos ja kolmiulotteisen tonttijaon laatiminen: katso Kaupunkimittauspalveluiden hinnasto

Jotta tonttijaossa suunnitellulle tontille voi saada rakennusluvan, tulee tontti lohkoa ja merkitä kiinteistörekisteriin. Lisätietoja:  tontin lohkominen.  

Koelaskenta

Ennen tonttijaon muuttamista on mahdollista tehdä koelaskenta, jolla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tontti voidaan jakaa. Koelaskenta ei velvoita maanomistajia hakemaan tonttijaon muuttamista.

Koelaskenta on karttapiirros, jota voidaan käyttää esimerkiksi myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana. Koelaskennan tekeminen kestää noin kolme päivää. Koelaskennan hinta on vuosittain tarkistettavan hinnaston mukaisesti 93 €. 
 

Tiedustelut ja neuvottelut: 

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut 
kiinteistönmuodostus

Eero Jalkanen
puh. 09 3103 6791  

Timo Tutti
puh. 09 3103 1874 

Lauri Raunu
puh. 09 3103 1882

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Osoite Työpajankatu 8, Helsinki 58.  
Karttalinkki: Työpajankatu 8, Helsinki (Kalasataman metroaseman vieressä). 

Kiinteistönmuodostusasioiden hoito kaupunkimittauksessa: 
•Hakemukset toimitetaan asiakaspalveluun Työpajankatu 8 (1 krs.), Helsinki 58  (postitse tai allekirjoitettu hakemus skannattuna sähköpostitse (kiinteistorekisteri@hel.fi).
•Ota ennakkoon yhteyttä puhelimitse mikäli tilanteessa on kysyttävää (p. (09) 310 31942, arkisin klo 09.00 — 12.00).
•Sovi ja tee ennakkoon ajanvaraus erityiskysymyksissä (neuvottelut ja tapaamiset Työpajankatu 8:ssa). 19.01.2022 15:22

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi