Suoraan sisältöön

Tonttijako- ja laskentapalvelu

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää tonttijakojen suunnittelemista ja laatimista. 

Tonttijako laaditaan, kun maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi. Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 1–2,5 kuukautta. Tonttijakojen ja niiden muutosten laatimisesta vastaa Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut. Laatiminen tehdään aina yhteistyössä maanomistajan kanssa. 

Tonttijakoihin liittyviin dokumentteihin pääsee tutustumaan pdf-tiedostoina oheisten linkkien kautta. Kaupungin internetsivuilla olevasta paikkatietopalvelun kiinteistörajakartasta voi puolestaan tarkistaa voimassa olevat kiinteistöjen ja tonttien rajat. 
 

Tonttijaon muuttaminen

Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Tonttijaon muuttaminen kestää noin 1–2,5 kuukautta. Tonttijaon muutoksen perusmaksuna peritään 1060 - 1180 € sekä kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta muodostuvasta tontista peritään lisäksi 270 €. 

Jotta tonttijaossa suunnitellulle tontille voi saada rakennusluvan, tulee tontti lohkoa ja merkitä kiinteistörekisteriin. Lisätietoja:  tontin lohkominen.  

Koelaskenta

Ennen tonttijaon muuttamista on mahdollista tehdä koelaskenta, jolla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tontti voidaan jakaa. Koelaskenta ei velvoita maanomistajia hakemaan tonttijaon muuttamista.

Koelaskenta on karttapiirros, jota voidaan käyttää esimerkiksi myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana. Koelaskennan tekeminen kestää noin kolme päivää. Koelaskennan hinta on vuosittain tarkistettavan hinnaston mukaisesti 88 €. 
 

Tiedustelut ja neuvottelut: 

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut 
kiinteistönmuodostus

Aleksi Toivonen
puh. 09 310 20420

Timo Tutti
puh. 09 310 31874 

Jussi Pirinen 
puh. 09 310 31944 

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Osoite Sörnäistenkatu 1, Helsinki 58.  
Karttalinkki: Sörnäistenkatu 1, Helsinki (Kalasataman metroaseman vieressä). 

Kiinteistönmuodostusasioiden hoito kaupunkimittauksessa: 
•Hakemukset toimitetaan asiakaspalveluun Sörnäistenkatu 1 (1 krs.), Helsinki 58  (postitse tai allekirjoitettu hakemus skannattuna sähköpostitse (kiinteistorekisteri@hel.fi).
•Ota ennakkoon yhteyttä puhelimitse mikäli tilanteessa on kysyttävää (p. (09) 310 31942, arkisin klo 09.00 — 12.00).
•Sovi ja tee ennakkoon ajanvaraus erityiskysymyksissä (neuvottelut ja tapaamiset Sörnäistenkatu 1:ssä). JAA
11.12.2018 16:26

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat
Toimialan yhteinen asiakaspalvelu p. (09) 310 22111
asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Johtotietopalvelu
p. (09) 310 31940
johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus
Yhteydenotot, p. (09) 310 31942 (Ma-Pe klo 9.00-12.00

kiinteistorekisteri@hel.fi 

Kiinteistörekisteri
Yhteydenotot, p. (09) 310 31931 (Ma-Pe klo 9.00-12.00
kiinteistorekisteri@hel.fi

Poikkeavat aukioloajat