Suoraan sisältöön

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan lohkomisella. 

Lohkomistoimituksessa tarkastetaan vanhat rajat ja rakennetaan tontin uudet rajamerkit maastoon. Lohkomisen yhteydessä voidaan myös perustaa tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johdot. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta.

Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on rekisteröity, ja että se on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen.
 

Lohkomisen hakeminen

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen tekemän hakemuksen perusteella tai Maanmittauslaitoksen toimitettua ilmoituksen määräalan lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Erillinen hakemus voi nopeuttaa toimituksen käsittelyä.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Omistajalla tulee olla lainhuuto kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lisäksi edellytyksenä on, että tontin alueeseen vahvistetut eri kiinnitykset eivät ole esteenä.

Kiireellisissä tapauksissa toimitusta voi nopeuttaa hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksynnän.
 

Kesto ja kustannukset

Tontin lohkominen vie aikaa keskimäärin 3–4 kuukautta hakemuksesta rekisteröintiin. Lohkomisesta peritään voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen maksu. Kustannukset maksaa toimituksen hakija.
 

Tontin rekisteröiminen ilman lohkomista

Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan tontti tietyin edellytyksin merkitä kiinteistörekisteriin ilman maastotöitä alle kuukaudessa. Rekisteröinnistä peritään voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen maksu.

 

Lisätietoja:

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut 
kiinteistönmuodostus
Puh. (09) 310 31942 (arkisin klo 09.00 — 12.00).

Osoite Työpajankatu 8, Helsinki 58.      
Karttalinkki: Työpajankatu 8, Helsinki (Kalasataman metroaseman vieressä). Kiinteistönmuodostusasioiden hoito kaupunkimittauksessa: 
•Hakemukset toimitetaan asiakaspalveluun Työpajankatu 8 (1 krs.), Helsinki 58 (postitse tai allekirjoitettu hakemus skannattuna sähköpostitse (kiinteistorekisteri@hel.fi).
•Ota ennakkoon yhteyttä puhelimitse mikäli tilanteessa on kysyttävää (p. (09) 310 31942, arkisin klo 09.00 — 12.00).
•Sovi ja tee ennakkoon ajanvaraus erityiskysymyksissä (neuvottelut ja tapaamiset Työpajankatu 8:ssa). 05.04.2022 16:06

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi