Suoraan sisältöön

Kaupanvahvistajan palvelut

Kaupanvahvistajan tehtävänä on toimia todistamisviranomaisena kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Helsingin kaupungin kaupanvahvistajat vahvistavat kiinteistönluovutuksia koko maan alueelta. 

  • Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan sekä antaa tietoja siitä, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä.
  • Kaupanvahvistaja kertoo tarvittaessa kiinteistönmuodostustoimenpiteistä ja rakennuslupaprosessin käynnistämisestä.
  • Kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot maanmittauslaitokselle. 
  • Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta asetuksessa säädetyn 120 euron maksun sekä matkakulut.

Muistilista kaupanvahvistuksen tilaajalle

  • Kaupanvahvistajan on tarkastettava luovutuskirjan allekirjoittajien henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoittajien on voitava todistaa henkilöllisyytensä.
  • Luovutuskirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot: luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö täsmällisesti, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.
  • Kaupanvahvistajan on tarkastettava kiinteistöä koskevat tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä.
  • Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.
  • Kaupanvahvistajan on merkittävä jokaiseen luovutuskirjaan todistus seuraavasti:

Kaupanvahvistajan todistus: 

"Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana / luovuttajan puolesta ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana / luovutuksen saajan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla."

Paikka ja aika
Kaupanvahvistajan allekirjoitus
Nimenselvennys
Virka-asema
Kaupanvahvistajan tunnus

 

Kaupanvahvistajat:

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut
kiinteistönmuodostus

Eero Jalkanen, puh. 09 310 36791, 040 649 2720
Jaakko Kaila, puh. 09 310 22097, 040 509 5561     
Jarno Mansner, puh. 09 310 31945, 040 589 2693 
Jussi Pirinen, puh. 09 310 31944, 040 500 8330 
Lauri Raunu, puh. 09 3103 1882, 050 552 3193 
Mikko Ruokolainen, puh. 09 310 31917, 040 628 2492 
Laura Silvan, puh. 09 3103 8212, 040 647 1467 
Roope Summanen, puh. 09 3102 1988, 040 621 3379      
Timo Tutti, puh. 09 310 31874, 050 375 2156 
Juho Väänänen, puh. 09 310 31928, 040 176 6321    
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi.

Kiinteistönmuodostusasioiden hoito kaupunkimittauksessa: 
•Hakemukset toimitetaan asiakaspalveluun Työpajankatu 8 (1 krs.), Helsinki 58 (postitse tai allekirjoitettu hakemus skannattuna sähköpostitse (kiinteistorekisteri@hel.fi).
•Ota ennakkoon yhteyttä puhelimitse mikäli tilanteessa on kysyttävää (kts. puhelinnumerot yllä).
•Sovi ja tee ennakkoon ajanvaraus erityiskysymyksissä (neuvottelut ja tapaamiset Työpajankatu 8:ssa). 

Karttalinkki: Työpajankatu 8, Helsinki (Kalasataman metroasema lähin metroasema). 16.09.2022 11:03

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi