Suoraan sisältöön

Rakennuslupakartta ja omistajaselvitys

Helsingissä rakennusluvan hakija tarvitsee rakennusluvan liitteeksi rakennuslupakartan sekä selvityksen naapurikiinteistöjen omistajista naapurien kuulemista varten.

Ennen rakentamisen aloittamista tarvitaan rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät ja perustusten valmistuttua oikean korkeusaseman vahvistava sijaintikatselmus. Työmaalle voi myös tilata kiinteistön ja tontin rajan- ja korkeudennäytön.

Rakennuslupakartta

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kartta-aineisto, jonka ajantasaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa aineistoa täydennetään lisämittausten avulla. Kartta-aineisto on voimassa 12 kuukautta.

Tiedote: Muutoksia rakennuslupakartta-aineistoon vuonna 2017 (pdf-tiedosto 20.1.2017).

Rakennuspaikan naapurien omistajaselvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten suunnitelmien valmistelussa ja erilaisten lupien (esim. rakennuslupa) myöntämisen yhteydessä joudutaan selvittämään hankkeen osalliset tai lupakohteen naapurit. Voit tilata maksullisen omistajaselvityksen rakennuspaikan naapureista.

Tiedustelut:
puh. 09 310 31 931
11.06.2021 14:29

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi