Suoraan sisältöön

Johtokartta


Yhdistelmäjohtokartta

Yhdistelmäjohtokarttaa pidetään yllä, jotta voidaan suojella maan alle sijoitettuja johtoja ja laitteita vahingoilta. Johtokarttaa tarvitaan myös kaupungissa tapahtuvan suunnittelun ja rakentamisen lähtötietona.  

Johtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin välittömästi liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Lisäksi esitetään niiden koko, materiaali ja osittain korkeusasematietoja. Kartasto sisältää johtojen omistajien toimittamat tiedot kaupungin maa- ja vesialueilta. Erityisesti muilla kuin kaupungin omistamilla alueilla (yksityiset tontit) johtotiedot eivät ole kattavia.

Johtokartan kuvaustapa on standardin SFS 3161 -perustainen. Johtokartoitusten perustiedoista ja tietojen toimittamisesta kaupungille vastaa johdon omistaja. Yhdistelmäjohtokartan ylläpidosta ja jakelusta vastaa kaupunkimittauspalvelut. Muutostiedot tallennetaan kartoille kuukauden kuluessa tietojen saapumisesta kaupunkimittauspalvelulle.

Johtokartan ylläpidosta lainsäädännössä:
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/1999 §45) (Johdot ja laitteet katualueella). 
”Kunta voi kadunpidon järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi pitää kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan tulee toimittaa tarpeelliset tiedot.”

Johtokartoitusten toimittaminen

Mittaukset tulee tehdä ETRS-GK25 -tasokoordinaatistossa sekä N2000-korkeusjärjestelmässä. Tarkempi ohje johtokartoitustietojen toimittamiseksi kaupunkimittauspalveluille: linkki pdf-tiedostoon.

Johtojenkartoitukset toimitetaan CAD-kuvatiedostona (mielellään DGN-formaatissa) sähköpostiosoitteeseen:   karttatiedot@hel.fi.  

Maanalaisten rakenteiden ja tilojen kartoitustiedot toimitetaan sähköpostiosoitteeseen: kymp.kami.maanalaiset@hel.fi

Johtotietopalvelu

Ennen kaivutöihin ryhtymistä kaivajan on hankittava ajantasaiset tiedot Johtotietopalvelusta, Työpajankatu 8 (1 krs.), 00580 Helsinki.  

Lisätietoja:
Johtotietopalvelu/palvelukuvaus 
Johtotietopalvelu/toimipistekuvaus 

Johtotiedot suunnitteluun

Johtokartat ja muut kartta-aineistot suunnittelukäyttöön voi tilata sähköisesti Karttakorista (erityisesti rakennuslupaa hakevat).   
Linkki: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Kaupunkimittauksen+sahkoinen+asiointi/

Tai sähköpostitse:
linkki  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/karttojen+myynti+ja+luvat/
11.06.2021 14:01

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi