Suoraan sisältöön

Maanmittauspalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut huolehtii kaupungin tarjoamista maanmittauspalveluista. Palveluihin kuuluu  kiinteistötoimitukset sekä kiinteistörekisterin ja kuntarekisterin ylläpito Helsingin asemakaavoitetulla alueella. 

Kaupunkimittauspalvelut tarjoaa myös mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalveluita, kuten tontin lohkominen, rasitetoimitus, kaupanvahvistajan palvelut sekä rakentajien tarvitsemia kartta- ja mittauspalveluita. 

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, maanmittaustoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Maanmittauslaitos. 28.09.2022 16:59

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi