Maanmittauspalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut huolehtii kaupungin tarjoamista maanmittauspalveluista. Palveluihin kuuluu  kiinteistötoimitukset sekä kiinteistörekisterin ja kuntarekisterin ylläpito Helsingin asemakaavoitetulla alueella. 

Kaupunkimittauspalvelut tarjoaa myös mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalveluita, kuten tontin lohkominen, rasitetoimitus, kaupanvahvistajan palvelut sekä rakentajien tarvitsemia kartta- ja mittauspalveluita.

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, maanmittaustoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Maanmittauslaitos. 

 JAA
08.05.2018 15:33