Maanmittauspalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut huolehtivat kiinteistötoimituksista sekä kiinteistörekisterin ja kuntarekisterin ylläpidosta Helsingin asemakaavoitetulla alueella. 

Kaupunkimittauspalvelut tarjoavat myös mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalveluita, kuten tontin lohkominen, rasitetoimitus, kaupanvahvistajan palvelut sekä rakentajien tarvitsemia kartta- ja mittauspalveluita.

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, maanmittaustoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Maanmittauslaitos. 

HUOM 
Kaupunkimittauspalvelut muuttivat 16.9.2016. 
Muuttotiedote

 



JAA
26.05.2017 12:49