Suoraan sisältöön

Maaperän puhtaus

Kaupunki vastaa omistamiensa alueiden puhtaudesta ja valvoo maaperän terveellisyyttä ja turvallisuutta myös muiden omistamilla alueilla Helsingissä.

Kaupungin omistamien tonttien maaperän puhtaudesta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu. Muun kuin kaupungin omistaman maan puhtauteen liittyvissä kysymyksissä auttaa ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö.06.12.2019 05:44

Maaperän puhtaus tonteilla

Helsingin kaupunki vastaa luovuttamiensa tonttien maaperän puhtaudesta.

Pilaantunut maaperä

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen yksityisomistuksessa olevilla alueilla.