Maaperän puhtaus

Kaupunki vastaa omistamiensa alueiden puhtaudesta ja valvoo maaperän terveellisyyttä ja turvallisuutta myös muiden omistamilla alueilla Helsingissä.

Kaupungin omistamien tonttien maaperän puhtaudesta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu. Muun kuin kaupungin omistaman maan puhtauteen liittyvissä kysymyksissä auttaa ympäristönsuojeluyksikkö.JAA
07.05.2018 16:24