Suoraan sisältöön

Esi- ja pohjarakentaminen

Suurin osa Helsinkiin rakennettavista uusista asuinalueista nousee vaativalle maaperälle: rannoille, savikoille ja täyttömaalle. Ranta-alueilla ja pehmeiköillä maaperää on vahvistettava ennen varsinaista rakentamista. Esirakentamisen tarkoituksena on hallita rakennettavien alueiden painuma- ja sortumariskejä.

Esirakentamisella tarkoitetaan maa-alueen muuttamista rakentamiskelpoiseksi käyttämällä erilaisia pohjarakennusmenetelmiä. Yksinkertaisin esirakentamismenetelmä on ylipenger. Siinä ylimääräisen täyttömaan annetaan puristaa alapuolista pehmeää maakerrosta. Vaikutusaika on tyypillisesti muutamia vuosia. Lopuksi ylimääräinen täyttö poistetaan lopulliseen maanpinnan tasoon. Näin menetellen vältytään suurimmilta maanpinnan painumisilta.

Helsingin kaupungin rakennushankkeiden esirakentamisen koordinoinnista ja suunnittelusta vastaa maa- ja kallioperäyksikkö.

Pohjarakennussuunnittelulla etsitään teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisimmat geotekniset ratkaisut, ja otetaan samalla huomioon turvallisuustekijät. Suunnittelu sisältää tarvittavien laskelmien tekemisen kaivantojen mitoitusta, luiskien stabiliteettia ja rakenteiden painumien arviointia varten.06.12.2019 05:42