Suoraan sisältöön

Geotekninen suunnittelu

Geoteknisellä suunnittelulla tarkoitetaan pohja-, kallio- ja esirakentamisen suunnittelua.

Helsingin kaupungin rakennushankkeiden geoteknisessä suunnittelussa tähdätään taloudelliseen, turvalliseen ja ekologisesti kestävään lopputulokseen. Rakentamisen vaikutuksia ennakoidaan muun muassa maa- ja kallioperän tutkimuksilla, rakennusten liikkeiden mittauksilla ja pohjaveden pinnan seurannalla.

Lisätietoja pohja-, kallio- ja esirakentamisen suunnittelusta Helsingin kaupungilla saa maa- ja kallioperäyksiköltä.JAA
09.08.2019 15:14

Esi- ja pohjarakentaminen

Maan valmistelu varsinaista rakentamista varten.

Lue lisää »

Kalliorakentaminen

Maanalaisten tilojen rakentaminen Helsingissä.

Lue lisää »

CaseBank

Kaupungin geoteknisen alan asiantuntijoiden pitämiä alustuksia, luentoja ja vastaavia ajankohtaisista geoalan aiheista.

Lue lisää »

Julkaisut

Lue geoteknisen alan kehityshankkeista ja menetelmistä kertovia julkaisuja.

Tutustu julkaisuihin »