Geotekninen suunnittelu

Geoteknisellä suunnittelulla tarkoitetaan pohja-, kallio- ja esirakentamisen suunnittelua.

Helsingin kaupungin rakennushankkeiden geoteknisessä suunnittelussa tähdätään taloudelliseen, turvalliseen ja ekologisesti kestävään lopputulokseen. Rakentamisen vaikutuksia ennakoidaan mm. maa- ja kallioperän tutkimuksilla, rakennusten liikkeiden mittauksilla ja pohjaveden pinnan seurannalla.

Lisätietoja pohja-, kallio- ja esirakentamisen suunnittelusta Helsingin kaupungilla saa maa- ja kallioperäyksiköltä.JAA
22.06.2017 17:18