Suoraan sisältöön

Tonttikorkeusilmoitukset

Tonttikorkeusilmoituksessa annetaan pihamaan korkeusasemat suhteessa katukorkeuksiin ja naapurikiinteistöihin nähden.

Ilmoitus on osa rakennuslupahakemukseen liitettävää kaupunkimittauspalvelun tilattavaa kartta-aineistoa. Tonttikorkeusilmoituksen maksu sisältyy rakennuslupamaksun hintaan. Tonttikorkeusilmoitus laaditaan kaupunkiympäristön alueidenkäytössä. Erityisestä syystä sen voi pyytää jo ennakolta sähköpostitse osoitteesta alueidenkaytto@hel.fi.

 JAA
28.03.2019 11:21