Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin terassi- ja parklet-alueiden vuokraamisesta Helsingin yleisillä alueilla.

Sopimukset

Minulla on ollut kahvilani tai ravintolani edessä terassi jo aiempina vuosina. Pitääkö minun siis tehdä nyt uusi sopimus terassialueen vuokrauksesta?

Kyllä. Sinun täytyy uusia sopimuksesi uudelle sopimuskaudelle lähettämällä hakemus kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikölle.

Kuinka nopeasti hakuprosessi etenee sen jälkeen, kun hakemus liitteineen on jätetty?

Tämä riippuu suunnitellusta terassista, mutta joka tapauksessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Nopeimmillaan luvan voi saada viikossa tai kahdessa, jos ei ole ruuhkaa, eikä terassi tarvitse esimerkiksi rakennusvalvonnan tai elintarvikevalvonnan lupaa.

Jos terassilla on rakennusvalvonnan luvan vaatimia rakenteita tai terassin perustamiseen tarvitaan elintarvikevalvonnan lupa, aikaa luvan saamiseksi voi mennä 6–8 viikkoa.

Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa varmistaa, että suunniteltu terassi on terassiohjeen (pdf) mukainen ja että hakemuksessa on mukana kaikki vaaditut liitteet.

Miten hankitaan kiinteistön suostumus terassille tai parkletille?

Kiinteistön suostumus hankitaan kirjallisesti kiinteistön omistajalta. Voit käyttää suostumuksen hakemisessa tätä lomaketta (pdf). Myös miniterassille tarvitaan kiinteistön omistajan suostumus.

Haluaisin tehdä laajemman terassin kuin ravintolallani/kahvilallani on ollut aikaisempina vuosina. Onnistuuko ja jos, miten?

Terassin mitoitusohjeet löytyvät terassiohjeesta (pdf).  Ota meihin yhteyttä ulkoilma@hel.fi, niin selvitämme, ovatko suunnitelmasi toteutettavissa.

Terassin sijoittaminen

Miksi Helsingissä on alueita, jonne ei voi perustaa terasseja?

Helsingissä on vilkkaasti liikennöityjä ja kapeita katuja, joille pitää jättää riittävästi vapaata tilaa yleistä kulkua varten. Lisäksi kaupungissa on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joiden ei ole lähtökohtaisesti katsottu soveltuvan terassitoimintaan.

Kävelykeskustan terassimitoitusohjeet kartalla (pdf)

Suunnittelen terassia, mutta se ei sijaitsisi kahvilan tai ravintolan edessä katualueella vaan muualla. Miten toimin, keneen olen yhteydessä?

Suunnitellun terassipaikan sijainti vaikuttaa siihen, keneen olet yhteydessä.

Uimarantojen ja urheilukenttien ja -puistojen terassiluvat myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kaupallisten torialueiden terassiluvat myöntää Helsingin Kaupunkitilat Oy.

Jos terassi sijaitsee yksityisellä tontilla, tällöin terassialueen käyttämisestä on sovittava alueen omistajan tai haltijan kanssa.

Tällöinkin on noudatettava muita terassiohjeen (pdf) terasseille osoitettuja vaatimuksia.

Haluaisin perustaa terassin aukiolle, joka on kahvilani/ravintolani lähistöllä. Onnistuuko?

Ota meihin yhteyttä ulkoilma@hel.fi, niin selvitämme, ovatko suunnitelmasi toteutettavissa.

Miten Torikorttelien alueella olevia terassipaikkoja haetaan?

Helsingin Kaupunkitilat Oy vastaa Torikortteleiden ja muiden kaupallisten torialueiden vuokraamisesta.

Hinnoittelu

Miten vuokraushinnat määräytyvät?

Yleisillä alueilla kivijalkaliiketilojen edessä olevilla terasseilla ja parkleteilla on kiinteät hinnat viiden vuoden sopimuskaudelle. Terassien vuokrahinnat määräytyvät kahden erillisen hinnoitteluvyöhykkeen mukaisesti.

Vuokrahinnoittelussa otetaan huomioon terassin koko sekä se, toimiiko terassi kesä- vai talvikaudella. Talvikausi on kesäkautta edullisempi. Kesäkausi on huhtikuun alusta lokakuun loppuun, ja talvikausi on taas marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

Terassihinnasto (pdf)

Paljonko vuokraushinnat nousevat?

Uudella sopimuskaudella vuokra on kahdeksan prosenttia korkeampi kuin edellisellä sopimuskaudella.

Esimerkiksi 12-neliöisen parklet-terassin osalta korotus tarkoittaa 9–12 euroa korkeampaa kuukausivuokraa.

Miniterassit

Mikä on miniterassi?

Miniterassi on julkisivussa kiinni oleva, korkeintaan 80 senttimetriä leveä terassi. Miniterassista ei tarvitse tehdä sopimusta kaupungin kanssa ja sitä saa käyttää korvauksetta, jos terassilla ei ole kiinteitä rakenteita. Miniterassi tarvitsee kiinteistön omistajan suostumuksen.

Minulla on ollut miniterassi aiempina vuosina, pitääkö siitä tehdä uusi sopimus?

Miniterassista ei tarvitse tehdä sopimusta kaupungin kanssa, kunhan se on toteutettu annettujen ohjeiden mukaisesti. Miniterassille täytyy kuitenkin hakea kiinteistön omistajan suostumus.

Keneen otetaan yhteyttä, jos haluat lisätietoa miniterassin luvista mahdolliselle alueelle, jossa ei terassialue ei ole sallittu. Terassiohjeen kartassa lukee että "kartta on ohjeellinen ja sitä voidaan tarkistaa tapauskohtaisesti"?

Ota yhteyttä meihin sähköpostilla ulkoilma@hel.fi tai puhelimitse: tarkastajien yhteystiedot.

Parkletit

Haluaisin perustaa parklet-terassin, mutta liiketilani edessä ei ole pysäköintipaikkaa. Voinko silti perustaa parkletin?

Parkletilla tarkoitetaan pysäköintiruutua, joka otetaan tilapäisesti muuhun käyttöön. Jos liiketilan edessä ei ole pysäköintipaikkaa, siihen ei voi perustaa parklet-terassia.

Haluaisin perustaa isomman parkletin kuin ravintolani/kahvilani edessä on ollut aikaisempina vuosina. Onnistuuko ja jos, miten?

Pysäköintipaikan myöntäminen parklet-käyttöön on aina tapauskohtaista ja harkinnanvaraista. Ota meihin yhteyttä ulkoilma@hel.fi, niin selvitämme, ovatko suunnitelmasi toteutettavissa.

Liiketilamme edessä on suurlähetystön CD-autopaikkoja. Onko näille paikoille mahdollista saada parkletia?

Pysäköintipaikan myöntäminen parklet-käyttöön on aina tapauskohtaista ja harkinnanvaraista. Valitettavasti suurlähetystöjen käyttöön varattuja CD-paikkoja ei pystytä siirtämään, joten niihin ei voi perustaa parkletia. Kesäkatukokeilussa tilanne on toinen, jolloin parklet-paikan perustaminen CD-paikalle on mahdollista, jos suurlähetystöt suostuvat siihen.

Kesäkatukokeilut

Helsingin kaupunki suunnittelee kesäkatuja Helsingin keskustan alueelle vuodelle 2022. Kesäkatukokeilulla halutaan parantaa katujen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja palvelujen kirjoa.

Mitkä yritykset voivat osallistua kesäkatukokeiluihin? Voivatko esimerkiksi ydinkeskustan ulkopuoliset yritykset hakea terassipaikkaa kesäkadulta?

Kesäkaduilla voivat toimia vain ne paikalliset yritykset, jotka kaduilla toimivat normaalistikin. Yritykset hakevat terassilupaa kaupungin ohjeiden mukaisesti. Kesäkadulle ei siis voi hakea kokeilukatujen ulkopuolella toimiva yritys.

Mikä olikaan kesäkadun ajankohta?

Kesäkatukokeilut ovat käynnissä 3.6.–28.8.2022.

Suurterassit

Rakennetaanko myös tänä vuonna suurterassi Kasarmitorin ja Senaatintorin tapaan?

Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa parhaillaan Hietalahdentorin mahdollisuutta toimia operaattorivetoisena yhteisterassina, jossa nähtäisiin sekä kauppahallin toimijoiden ja muidenkin helsinkiläisten ravintoloiden kesäterassitoimintaa.

Helsingin Kaupunkitilat Oy viestii aiheesta lisää lähiaikoina. Vielä ei ole täysin varmaa, toteutuuko suurterassi vai ei.03.03.2022 13:47