Suoraan sisältöön

Vaalitilaisuudet

Tarvitset luvan vaalitilaisuuden järjestämiseen kadulla, torilla tai puistossa, jos tilaisuus rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, jos tapahtumapaikalle tuodaan telttakatoksia, pöytiä, tuoleja, lavoja, aitoja tai muita rakennelmia.

Ajankohtaista

Vaalitilaisuudet

Yleisen alueen käyttöoikeus myönnetään korvauksetta. Käytä hakulomaketta, lähetä hakemus osoitteeseen ulkoilma@hel.fi vuokrauspäätöstä varten. Tilaisuuksissa tulee noudattaa alla olevia yleisen alueen käytön ehtoja vaalitilaisuuksissa sekä ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja.

Vaalitilaisuudet ilman hakuvelvoitetta 19.5.-13.6.2021

Lyhytkestoisen vaalitilaisuuden saa pitää keskustassa ilman hakuvelvoitetta Narinkkatorilla, Kolmensepänaukiolla ja Asema-aukion B-lohkolla.

Lyhytkestoisen vaalitilaisuuden saa pitää keskustan ulkopuolella, katso kartta keskustan alueesta (muu alue keskustan ulkopuolella olevaa aluetta), kaupunkiympäristön alueidenkäytön hallinnoimalla alueella ilman hakuvelvoitetta.

Ehdot

 1. Nurmi- tai muuta pehmeää pintaa ei saa käyttää.
 2. Vaali-informaatiotilaisuuden kesto on enintään 4 tuntia/alue.
 3. Vaali-informaatiotilaisuudessa saa käyttää noin 10 m²:n keveitä rakenteita tai infopisteenä toimivaa ajoneuvoa. Huom! Alueelle ei saa jättää mitään tilaisuuden jälkeen.
 4. Tilaisuuksissa tulee noudattaa alla olevia yleisen alueen käytön ehtoja vaalitilaisuuksissa sekä ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja.
Kiinteät vaali-informaatiopisteet

Narinkkatori on varattu vaalitilaisuuksille ja mahdollisille kiinteille vaali-informaatiopisteille 19.5.-13.6.2021. Kiinteiden vaali-informaatiopisteiden rakentamispäivä on 18.5. ja purkupäivä 14.6.2021. Käytä hakulomaketta, lähetä hakemus osoitteeseen ulkoilma@hel.fi vuokrauspäätöstä varten viimeistään 14.5.2021. Ilmoita hakemuksessasi vaali-informaatiopisteen koko. Vaali-informaatiopisteiden tarkempi sijoittuminen Narinkkatorilla sovitaan osallistujien kesken paikan päällä 17.5.2021 klo 15.

Yleisen alueen käytön ehdot vaalitilaisuuksissa ja kiinteiden vaali-informaatiopisteiden pitämisessä
 1. Vaalipuhetilaisuudet yleisillä alueilla tulee pyrkiä järjestämään kello 06:00 - 21:00 välisenä aikana.
 2. Nauhoitetun puheohjelman esittäminen on sallittua ainoastaan edellytyksellä, että puhuja on itse paikalla ja puheohjelma saa kestää kullakin paikalla enintään kaksi tuntia.
 3. Äänen vahvistaminen on sopeutettava tapahtuman yleisömäärän mukaan niin, etteivät vaikutukset kantaudu kauemmaksi, kuin että tapahtumaan tulleet kykenevät kokemaan esityksen.
 4. Käytettävät alueet lähiympäristöineen on siistittävä mahdollisista maahan jätetyistä vaalijulisteista ym. irtoroskista, jotka on jätetty paikalle puhetilaisuuden päätyttyä.
 5. Flyereita ja ilmapalloja voi jakaa vaalipuhetilaisuudessa ja TV/videonäyttöä saa käyttää ilman äänitehosteita ja ilman kaupallisien mainosten esityksiä.
 6. Vaalipuhetilaisuuden pitäjä voi pitää esillä maksutta ”roll up”, A-standi tai vastaavaa rekvisiittaa, tilaisuuden pitäjän tulee kuitenkin olla itse paikalla ja alue tulee välittömästi tyhjentää tilaisuuden päätyttyä.
 7. Ajoneuvon pysäköiminen puistoalueella tai nurmipinnalla tai muulla pehmeäpintaisella alueella ei ole sallittu.
 8. Senaatintorilla ei saa järjestää vaalimainontaa.
 9. Vaaleihin liittymätön tuotemainonta tai -myynti ei ole sallittua.
 10. Vaalipuhetilaisuudet eivät saa sijoittua siten, että ne voidaan havaita ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalla tai niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen.
 11. Mikäli alueella on toinen tapahtuma, vaalipuhetilaisuus ei saa häiritä tai haitata sen toimintaa.
 12. Mikäli samalle alueelle on hakijoita enemmän kuin sinne mahtuu, paikka ratkaistaan arvalla, elleivät alueen halukkaat käyttäjät pääse asiasta sopimukseen.
 13. Esteettömyys on turvattava vaali-infotilaisuuden ympäristössä. Ajorataa tai pyöräilyyn osoitettua aluetta ei saa käyttää eikä häiritä liikennettä.
 14. Lisäksi tulee noudattaa ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja.

Hyvä tietää

Milloin lupa vaalitilaisuuteen haetaan muulla tavalla?

 • Jos vaalitilaisuus on uimarannalla, urheilukentällä tai -puistossa, lupaa haetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.
 • Jos vaalitilaisuus on torilla, jolla käydään torikauppaa, tai Malmin lentokentällä, lupaa haetaan Tukkutorilta.
 • Jos vaalitilaisuus on satama-alueella, lupaa haetaan Helsingin Satamalta.
 • Jos vaalitilaisuus on metroasemalla, lupaa haetaan HKL:ltä.
 • Jos vaalitilaisuus on yksityisellä alueella, esimerkiksi ostoskeskuksessa, lupaa haetaan alueen omistajalta tai haltijalta.

Yhteystiedot

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin (pdf) puhelimitse arkisin klo 10.00–11.30 tai sähköpostitse ulkoilma@hel.fi.05.05.2021 15:38