Suoraan sisältöön

Sijoitussopimukset


Kun suunnittelet sijoittavasi pysyväisluonteisia rakenteita katu-, tori- tai puistoalueelle, on rakenteelle haettava maanomistajan suostumus. Kaupungin lupa näille yleisille alueille tuleville rakenteille on nimeltään sijoitussopimus. Myös hulevesien johtaminen yleiselle alueelle edellyttää sopimista.

Mihin tarvitsee sijoitussopimuksen?
Miten sopimusta haetaan?
Mitä maksaa?
Mitä on hyvä tietää?

Mihin tarvitsee sijoitussopimuksen?

Sijoitussopimus tarvitaan, kun rakenne, putki, johto, kaivo tai laite ulottuu yleiselle alueelle enemmän kuin rakennusjärjestyksessä sallitaan.

Sijoitussopimusta vaativia rakenteita ovat mm.

 • Katualueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja
 • Puistoalueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 10 m tai liittymässä on kaivoja
 • Tontin ajoliittymä, kun kulkutie rakennetaan viheralueen läpi tai siihen liittyy rakenteita
 • Maanalaiset tilat, kuten yhdystunneli ja huoltokäytävä, mikäli niiden sijainti vaikuttaa yleisen alueen käyttöön. (Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohje)
 • Maanalaisiin tiloihin liittyvät, maan pinnalle ulottuvat rakenteet ja laitteet
 • Maanalaiset rakenteet yleisesti esim. rakenteiden perustukset, siirtymä- ja sulkulaatat sekä pysyvät maa- ja kallioankkurit
 • Aita, tukimuuri, vastapenger, lujitemaamuuri tai maan muotoilu
 • Rakennuksen osa esim. katos, räystäs, erkkeri, parveke, sisäänkäyntiluiska tai -tasanne
 • Hulevesien johtaminen ja imeyttäminen yleiselle alueelle

Miten sopimusta haetaan?

         

Mitä maksaa?

 • Rakenteiden sijoittamisen hinnat määräytyvät taksan mukaisesti
 • Yhdyskuntaa palvelevista putkista/johdoista tai niihin liittyvistä rakenteista ei peritä maksua

Mitä muuta on hyvä tietää?

 • Maanalaiset rakenteet tulee kartoittaa ja tiedot toimittaa kaupungille kartoitusohjeen mukaisesti
 • Vuokratuilla alueilla tarvitset alueen haltijan suostumuksen
 • Sopimus tehdään kiinteistön, rakenteen omistajan tai haltijan kanssa. Valtakirjalla asioiminen on mahdollista
 • Haettaessa lupaa sijoittaa yksityisiä sähkökaapeleita asemakaavoitetulle alueelle, hakijan on liitettävä sijoitussopimushakemukseen Helsingin Energian lausunto

 JAA
06.12.2019 05:50