Suoraan sisältöön

Parkletit

Parkletilla tarkoitetaan pysäköintiruutua, joka otetaan tilapäisesti muuhun käyttöön. Kivijalkayritys voi hakea liiketilansa edustalla sijaitsevaa ruutua parklet-käyttöön ja perustaa ruutuun terassin tai muuta paikkaan sopivaa toimintaa. Parklet-ruutu voidaan vuokrata kesäkaudeksi eli huhti-lokakuuksi. Parklet-lupaa haetaan kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä.

Tarvittaessa saat yhteyden tapahtumia ja maanvuokrauksia käsitteleviin tarkastajiin puhelimitse arkisin klo 10.00–11.30.


Mihin parkletin voi sijoittaa?

  • Noudata parklet-ehtoja. Pysäköintiruudun soveltuvuus parklet-käyttöön vaatii aina tapauskohtaisen tarkastelun.
  • Parklet-lupaa voi hakea koko Helsingin alueella. Soveltuvaan sijaintiin vaikuttavia tekijöitä on mainittu parklet-ehdoissa.
  • Jos parklet-ruutuun tulee kiinteitä rakenteita, tarvitaan erikseen rakennusvalvonnan toimenpidelupa.

Miten haen parklet-lupaa?

  • Tutustu sopimusehtoihin.
  • Hae parklet-käyttöoikeutta hakulomakkeella. Ennen varsinaista hakemusta voit tiedustella alustavasti määritellyn pysäköintiruudun soveltuvuudesta parklet-käyttöön.
  • Käytä sijainnin määrittelyssä apuna karttapalvelua.
  • Luvan käsittelyaika on noin 14-30 vrk. Huomioi lisäksi mahdollinen rakennusvalvonnan käsittelyaika.
  • Anniskelutoimintaan on haettava myös anniskelulupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä tehtävä ilmoitus kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin.

Mitä lupa maksaa?

  • Parklet-vuokraukseen sovelletaan voimassaolevaa terassihinnastoa.


JAA
11.10.2019 10:31