Suoraan sisältöön

Liikkuva myynti ja jakelu

Polkupyörästä, kärrystä tai moposta (rekisteröity luokkaan L1e tai L2e) saa myydä ja jakaa tuotteita ilman erillistä lupaa, jos toiminta on lyhytkestoista (samassa paikassa korkeintaan 1 tunti) eikä maahan asenneta rakenteita, kuten pöytää, tuoleja tai telineitä.

Ajoneuvon käyttöasetuksen 28 §:n mukaan kaksipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 0,8 metriä ja polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen varsinaisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä. Useampipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 1,25 metriä.

Toiminnassa tulee ottaa huomioon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat säännökset, alueen muut käyttäjät ja liikkujat, liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja esteettömyys sekä toimia muita alueen toimijoita ja elinkeinonharjoittajia kunnioittaen. Yleisen alueen rakenteille (kuten nurmikolle) ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa. Alueen ollessa muussa käytössä, esim. luvallinen yleisötilaisuus, tulee toimintaan saada tilaisuuden järjestäjän suostumus.

Kaupalliset torit ovat varatut torien myyntiaikoina toritoiminnoille, jolloin liikkuvasta myynnistä ja jakelutoiminnasta toiminnasta tulee sopia erikseen Helsingin kaupungin Tukkutori-yksikön kanssa.

Ajoneuvoluokat:  https://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoneuvoluokat

Yhteydenotot: ulkoilma@hel.fiJAA
06.12.2019 05:49