Suoraan sisältöön

Katutyöluvat

Kun katu-, puisto- tai muulla yleisellä alueella kaivetaan tai tehdään muuta työtä, tarvitaan katutyölupa. Kaupunki perii alueen käytöstä vuokraa. Tämä koskee niin työmaan kuin siirtolavankin sijoittamista kadulle tai puistoon.

Hae lupaa: tee ilmoitus kaivutyöstä, aluevuokrauksesta tai tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma tulee liittää lupahakemukseen.

Ajankohtaista:

Stara hoitaa 4.4.2019 alkaen kaikki katualueen varauksiin liittyvät ajoneuvojen lähisiirrot. Pystytyspöytäkirja ja ajoneuvojen siirtotilaus valokuvineen toimitetaan osoitteeseen stara.ajoneuvosiirrot@hel.fi. Ajoneuvojen siirroista vastaa Stara, puh. 09 310 70050.   

Yleisillä alueilla tehtävien töiden taksat muuttuivat 1.1.2019

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Katutyökoulutukset

Yleisellä alueella sijaitsevalla työmaalla on oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa katutyökoulutuksella saatu pätevyys. Katutyökoulutusten järjestäjänä toimii Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ja koulutuspaikkana on hotelli Rantapuisto Helsingissä. Koulutuksia järjestetään kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Tarkempaa tietoa koulutuspäivistä sekä ilmoittautumisohjeet löydät SKTY:n sivuilta.

 

Hätätöissä töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa välittömästi, tai viimeistään seuraavana arkipäivänä alueen valvojalle soittamalla ja lähettää ”ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä” sähköpostiin luvat@hel.fi, tai tuomalla se kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/katuluvat.JAA
06.12.2019 05:47

Kaivuilmoitus

Kaivuilmoitus on hakemus, jolla ilmoitetaan kaivutyöstä yleisellä alueella.

Lue lisää >>

Aluevuokraus

Kun katu- tai puistoalueella kaivetaan tai tehdään muuta työtä, kaupunki perii alueen käytöstä vuokraa.

Lue lisää >>

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma liitetään katutyölupahakemuksen liitteeksi, kun työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön.

Lue lisää >>