Suoraan sisältöön

Kaduilla ja puistoissa tehtävät työt


Haluatko vuokrata katua tai puistoa työalueeksi?

Katua, toria tai puistoa voidaan käyttää kaupungin luvalla työalueena esimerkiksi rakennustyössä, muutossa, nostotyössä, kiinteistöremontissa, lumenpudotuksessa, elokuva- ja tv-tuotannoissa, vaihtolavalle. Lue alta ohje kadun, torin tai puiston käytöstä työalueena. 

Ohje: kadun, torin tai puiston käyttö työalueena


Miten haet?Mitä maksaa?

 • Alueen käyttömaksun suuruus riippuu työhön käytettävän alueen laajuudesta, sijainnista ja työn kestosta. Tarkemmat tiedot löydät maksuluokkataulukosta (pdf) ja maksuluokkakartasta (pdf, 5 Mt). Lue myös maksujen määräämisen periaatteet (pdf).
 • Huomioithan, että pidempikestoisessa työssä alueen käyttömaksun veloitus päättyy vasta sitten, kun työn valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu.


Noudata näitä työohjeita Hyvä tietää

 • Yleisellä alueella olevalla työmaalla on oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa katutyökoulutuksella saatu pätevyys. Tarkempaa tietoa koulutuksesta löydät SKTY:n sivuilta.
 • Ilmoita hätätöiden aloittamisesta välittömästi tai viimeistään seuraavana arkipäivänä alueen valvojalle (pdf) puhelimitse ja lähetä ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä (pdf) osoitteeseen luvat@hel.fi.
 • Mikäli et saa työtä valmiiksi kahden viikon kuluessa lupapäätöksen voimassaolon päättymisestä tai kirjallisesta kehotuksesta, kaupungilla on oikeus teettää työ loppuun ja veloittaa kustannukset sinulta.


Ota yhteyttä

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin (pdf) puhelimitse tai sähköpostitse luvat@hel.fi.
Liittyykö työhön kaivamista?

Jos teet kaivutöitä kadulla, jalankulku- tai pyörätiellä, torilla tai puistossa, lue alla olevasta ohjeesta, mitä sinun tulee tehdä ennen kaivutöiden aloittamista.

Ohje: kaivutyöt katu- tai puistoalueella


Miten haet?

 • Aloita hakemalla ajantasainen johtoselvitys johtotietopalvelusta.
 • Täytä ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä (pdf). Laita ilmoituksen päätöksenhakijaksi kiinteistön omistaja tai putken/laitteen/johdon omistaja.
 • Laadi ilmoituksen liitteeksi tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelma - katso ohjeet kohdasta Vaikuttaako työ liikenteeseen.
 • Jos työalueesi sijaitsee liikenteellisesti merkittävällä alueella (pdf) ja kaivannon koko ylittää 120 neliömetriä, laadi hakemuksen liitteeksi haittojenhallintasuunnitelma (pdf).
 • Toimita kaivuilmoitus liitteineen ja mahdollinen allekirjoitettu valtakirja alueidenkäyttöön sähköpostitse osoitteeseen luvat@hel.fi tai kaupunkiympäristön asiakaspalveluun viimeistään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista.
 • Ilmoita tarvittavasta lisäajasta, toiminnallisesta tilasta ja työn valmistumisesta ilmoituskaavakkeella (pdf) osoitteeseen luvat(at)hel.fi.
  • Työn valmistuminen
   Työ on valmis, kun asfalttipinnat ovat kaivutöiden päällystysohjeiden mukaisesti asfaltoitu, asfaltin saumat käsitelty liima-aineella, viheralueet korjattu ja kaivualue kokonaisuudessaan ennallistettu työtä edeltävään tai sitä parempaan tasoon ohjeiden mukaisesti. Työn valmistumisilmoitus on toimitettava, jotta työ voidaan valvoa ja päättää laskutus.

  • Toiminnallinen-tila
   Talvikaudella 1.12.-14.5. ajorata, pyörätie ja jalkakäytävä tulee asfaltoida tilapäisellä asfalttipäällysteellä pintaan saakka, jonka jälkeen työn voi ilmoittaa toiminnalliseksi. Jalkakäytävillä ja muilla alueilla voidaan käyttää kivituhkaa tai hienoa mursketta sopimalla asiasta tarkastajan kanssa etukäteen. Toiminnallinen-tila katkaisee laskutuksen yllä mainittuna aikana. Mikäli tilapäistä päällystystä ei ole laitettu, eikä ilmoitusta toiminnallisesta tilasta ole tehty, laskutus jatkuu, kunnes ohjeita on noudatettu. Katuluokan mukainen lopullinen päällystys on tehtävä 14.5. mennessä tai laskutus jatkuu 15.5., kunnes työ on hyväksytysti vastaanotettu.
Ennen työn aloitusta

 • Sovi joukkoliikenteeseen vaikuttavista töistä etukäteen HSL:n kanssa (infra@hsl.fi) ja kerro suunnitelmassa sovituista järjestelyistä. Lue myös HSL:n oma ohjeistus.
 • Ilmoita työskentelystä kiskoalueella tai raitiovaunujen ajojohtimien läheisyydessä HKL:lle.
 • Ilmoita katujen katkaisusta pelastuslaitokselle: tilannekeskus@hel.fi, puh. 09 310 30150.
 • Jos työskentely vaikuttaa liikennevalojen toimintaan, ole yhteydessä pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskukseen: liikenteenhallintakeskus@hel.fi, puh. 09 310 37555.
 • Jos sijoitat johtoja, laitteita tai rakenteita kaupungin yleisille alueille joko maan alle tai näkyvään ympäristöön, tarvitset sijoitussopimuksen (katso kohta Sijoitatko kadulle tai puistoon pysyviä rakenteita).
 • Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä työstä on tehtävä meluilmoitus kaupunkiympäristön ympäristönsuojeluyksikköön.


Mitä maksaa? 

 • Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut riippuvat muun muassa alueen sijainnista ja työn kestosta. Tarkemmat tiedot löydät maksuluokkataulukosta (pdf) ja maksuluokkakartasta (pdf, 5 Mt)Lue myös  maksujen määräämisen periaatteet (pdf).
 • Huomioithan, että alueen käyttömaksun veloitus päättyy vasta, kun työn valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu.
 • Mikäli saat työalueen takaisin normaaliin käyttöön talvityökaudeksi (1.12.–14.5.), alueen käyttömaksu katkeaa talvikaudeksi. Käyttömaksun veloitus jatkuu 15.5. alkaen, mikäli aluetta ei siihen mennessä ole hyväksytysti vastaanotettu.


Noudata näitä työohjeita Hyvä tietääOta yhteyttä

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin (pdf) puhelimitse tai sähköpostitse luvat@hel.fi.
Vaikuttaako työ liikenteeseen?

Jos työskentely kadulla tai puistossa vaikuttaa jalankulkuun, pyöräliikenteeseen tai muuhun ajoneuvoliikenteeseen, tarvitaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Suunnitelma tarvitaan myös silloin, kun pysäköintipaikkoja varataan muuhun käyttöön siirtokehotuskyltillä. Lue alta ohjeet tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Ohje: tilapäiset liikennejärjestelyt


Milloin tarvitaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä?

 • Suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä tarvitaan,
  • kun työskentely vaikuttaa jalankulun, pyöräilyn tai moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyihin
  • kun pysäköintipaikkoja varataan muuhun käyttöön siirtokehotuskyltillä.
 • Suunnitelma tulee hakemuksen liitteeksi, kun haetaan lupaa työskennellä tai tehdä kaivutöitä katu- tai puistoalueella.


Suunnitelman sisältö

 • Voit tehdä suunnitelman pohjakartalle kuvankäsittelyohjelmalla tai piirtää sen käsin ja skannata. Halutessasi voit käyttää apuna valmiita tyyppikuvia (pdf).
 • Suunnitelmasta on käytävä ilmi
  • eri liikennemuotojen tilapäiset kulkureitit
  • tilapäiset liikennemerkit ja liikenteenohjauslaitteet
  • mahdollinen ajonopeuden alentaminen
  • selostus työmaan vaikutuksesta joukkoliikenteeseen ja muutokset joukkoliikennepysäkkeihin
  • järjestelyn vaikutukset taksitolppiin
  • siirtokehotuskylttien sijainnit ja vaikutusalue
  • muu muutos, jolla on vaikututusta pysyviin liikennejärjestelyihin
  • työkohteen suojaaminen ja aitaaminen
  • vaikutus muiden työmaiden järjestelyihin (katso voimassaolevat luvat kartalla).
 • Huolehdithan ympäristön esteettömyydestä.
 • Huomioi omat ohjeet seuraavien aluevuokraus-töiden liikennejärjestelyihin:


Ennen työn aloittamista

 • Sovi joukkoliikenteeseen vaikuttavista töistä etukäteen HSL:n kanssa (infra@hsl.fi) ja kerro suunnitelmassa sovituista järjestelyistä. Lue myös HSL:n oma ohjeistus.
 • Ilmoita työskentelystä kiskoalueella tai raitiovaunujen ajojohtimien läheisyydessä HKL:lle.
 • Ilmoita katujen katkaisusta pelastuslaitokselle: tilannekeskus@hel.fi, puh. 09 310 30150.
 • Jos työskentely vaikuttaa liikennevalojen toimintaan, ole yhteydessä pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskukseen: liikenteenhallintakeskus@hel.fi, puh. 09 310 37555.


Mitä maksaa?

 • Päätös tilapäisestä liikennejärjestelystä ei itsessään maksa mitään, mutta päätös johon se liittyy, saattaa maksaa (esim. kaivutyöpäätös, aluevuokraus tai tapahtumalupa).  
 • Päätöksen saaja hankkii tai vuokraa liikennemerkit itse.


Noudata näitä työohjeita Ota yhteyttä

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin (pdf) puhelimitse tai sähköpostitse luvat@hel.fi.
Sijoitatko kadulle tai puistoon pysyviä rakenteita?

Jos haluat sijoittaa kadulle tai puistoon pysyviä rakenteita, kuten johtoliittymiä, ajoliittymiä, maanalaisia perustuksia tai aidan, tarvitset tähän luvan kaupungilta. Kaupungin lupa rakenteille on nimeltään sijoitussopimus. Lue alta ohjeet luvan hakemisesta.

Ohje: pysyvien rakenteiden sijoittaminen katu- tai puistoalueelle


Milloin tarvitset sijoitussopimuksen?

 • Sijoitussopimus tarvitaan, kun rakenne, putki, johto, kaivo tai laite ulottuu yleiselle alueelle enemmän kuin rakennusjärjestyksessä (pdf) sallitaan. Sijoitussopimusta vaativia rakenteita ovat muun muassa:
  • katualueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja
  • puistoalueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 10 m tai liittymässä on kaivoja
  • tontin ajoliittymä, kun kulkutie rakennetaan viheralueen läpi tai siihen liittyy rakenteita
  • maanalaiset tilat, kuten yhdystunneli ja huoltokäytävä, mikäli niiden sijainti vaikuttaa yleisen alueen käyttöön
  • maanalaisiin tiloihin liittyvät, maan pinnalle ulottuvat rakenteet ja laitteet
  • maanalaiset rakenteet yleisesti, esimerkiksi rakenteiden perustukset, siirtymä- ja sulkulaatat sekä pysyvät maa- ja kallioankkurit
  • aita, tukimuuri, vastapenger, lujitemaamuuri tai maan muotoilu
  • rakennuksen osa, esimerkiksi katos, räystäs, erkkeri, parveke, sisäänkäyntiluiska tai -tasanne
  • hulevesien johtaminen ja imeyttäminen yleiselle alueelle.
 • Luvallisille, saneerattaville putkille tai johdoille ei edellytetä uutta sijoitussopimusta, mikäli uusi rakenne korvaa vanhan ja sijainti on sama.


Miten haet?Mitä maksaa?

 • Rakenteiden sijoittamisen hinnat määräytyvät hinnaston (pdf) mukaisesti.
 • Yhdyskuntaa palvelevista putkista tai johdoista tai niihin liittyvistä rakenteista ei peritä maksua.


Hyvä tietää

 • Maanalaiset rakenteet tulee kartoittaa ja tiedot toimittaa kaupungille kartoitusohjeen (pdf) mukaisesti.
 • Tutustu yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeeseen (pdf).
 • Vuokratuilla alueilla tarvitset alueen haltijan suostumuksen.
 • Sopimus tehdään kiinteistön, rakenteen omistajan tai haltijan kanssa. Valtakirjalla asioiminen on mahdollista.
 • Haettaessa lupaa sijoittaa yksityisiä sähkökaapeleita asemakaavoitetulle alueelle, on hakijan liitettävä sijoitussopimushakemukseen Helen Oy:n lausunto.
 • Jos rakenne edellyttää kaivutöitä, hae kaivulupa. Katso ohjeet kohdasta Liittyykö työhön kaivamista.


Ota yhteyttä

Tarvittaessa saat yhteyden sähköpostitse alueidenkaytto@hel.fi tai puhelimitse 09 310 22111 (kaupunkiympäristön asiakaspalvelu).07.04.2022 14:39