Suoraan sisältöön

Helsingin rakennuskanta

Tietoja Helsingin rakennuskannasta kootaan kaupungin ylläpitämiin arkistoihin, rekistereihin ja tilastoihin. Näistä monet ovat kuntalaisten käytettävissä verkossa.


Rakentamisen ja asumisen tilastot


Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö (ent. Helsingin kaupungin tietokeskus) ylläpitää monipuolisia tilastoja asunto- ja rakennuskannan kehityksestä. Tietoja rakennuskannasta ja asumisesta kootaan myös Helsingin tilastolliseen vuosikirjaan ja muihin julkaisuihin, joita tietokeskus tuottaa vuosittain. Suurin osa tilastojulkaisuista ilmestyy verkossa.


Historialliset rakennuspiirustukset


SINETTI-piirustusrekisteristä löytyy Helsingin historiallisia rakennuspiirustuksia 1820-luvulta 1900-luvun alkupuoliskolle. Vanhoja piirustuksia voi hakea kaupunginosan, korttelin, katuosoitteen, suunnittelijan ja vuoden mukaan. SINETTI-piirustusrekisteri on osa kaupunginarkistoa, josta löytyy myös helsinkiläisten taloyhtiöiden arkistoaineistoja.


Muut rakennuspiirustukset


ARSKA-palvelusta on mahdollista ostaa Helsinkiin rakennettujen talojen arkkitehti- ja muita rakennuspiirustuksia. Piirustuksia voi hakea helposti osoitteen perusteella. Palvelua ylläpitää rakennusvalvonnan arkisto, jonka vanhimmat pääpiirustukset ovat 1800-luvun loppupuolelta. Piirustuksia ja lupa-asiakirjoja voi tutkia myös vierailemalla arkistossa.


Rakennusten omistajatiedot


Tietoja Helsingissä sijaitsevien rakennusten ja kiinteistöjen omistajista voi tiedustella kiinteistörekisteristä.  Yhdelle henkilölle voidaan luovuttaa enintään viiden rakennuksen tai kiinteistön omistajatiedot, sitä useampien omistajatietojen luovutusta varten tulee tehdä sähköinen tietojenluovutuspyyntö.  

Kiinteistörekisteri sisältää tietoja tonttien rajoista, pinta-aloista ja käyttöoikeuksista. Helsingissä rekisteriä ylläpitää kiinteistövirasto, josta voi tilata maksullisen kiinteistörekisteriotteen.


Rakennusten ylläpito


Helsingin kaupungin omistamista rakennuksista ja tiloista, joissa on kaupungin omaa toimintaa, huolehtii kaupunkiympäristön toimiala. Muiden rakennusten ylläpidosta huolehtii rakennuksen omistaja tai vuokralainen. Rakennusten asianmukaiseen ylläpitoon liittyvästä valvonnasta vastaa rakennusvalvontapalvelut.

Kaupungin omistamien rakennusten ylläpitoon liittyviä asiakastiedotteita löytyy aineistopankista.


Rakennustietoja


Helsingin karttapalvelu on avoin kartta- ja paikkatietopalvelu, joka tarjoaa tietoa koko Helsingistä monipuolisten karttojen, ilmakuvien ja lakisääteisten suunnitelmien kautta. Karttapalvelusta löytyy tietoja myös ajankohtaisista rakennus- ja korjaushankkeista.  

Kartta.hel.fi-palvelusta löytyy kiinteistö- ja rakennuskohtaisia tietoja suoraan linkitettynä kuntarekisteristä (kiinteistö-, rakennus-, ja kaavatietoja).06.12.2019 05:46