Suoraan sisältöön

Ravintolat ja terassit

På svenska

Selvitä lupa-asiat jo ennen ravintolan liiketilan hankkimista

Ravintolan tai kahvilan voi perustaa vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyyn huoneistoon. Rakennuslupa tarvitaan aina, jos huoneiston käyttötarkoitusta muutetaan, tilaa laajennetaan tai rakennetaan uusi ravitsemusliike. Myös paikalla pysytettävä ravintolalaiva tarvitsee luvan. Lupa-asiat kannattaa aina selvittää jo ennen liiketilan hankkimista.

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun myymälähuoneisto tai kahvila halutaan muuttaa ravintolaksi. Huoneiston käyttötarkoitusta ei aina voi muuttaa elintarvikehuoneistoksi. Huomioitavia asioita ovat mm. tilan sijainti, asemakaava, poistumistiet, ääneneristys, ilmanvaihto, tekniset asiat, esteettömyys, wc-tilat, esteetön wc, mahdolliset uudet hormit, rasvakaivo jne. Etenkin vanhoissa rakennuksissa muutostarpeet voivat olla suuria. 

Varmista siis ennakkoon, että käyttötarkoituksen muutoskohteessa tarvittavat muutostyöt ovat mahdollisia ja että ne mahtuvat budjettiisi ja aikatauluusi. Muutoshankkeissa tarvitset alusta lähtien pätevän pääsuuunnittelijan, rakennussuunittelijan, LVI-suunnittelijan ja useimmiten myös rakennesuunnittelijan.

Rakennusluvan hakijana toimii yleensä taloyhtiö tai rakennuksen omistaja.


Tule rakennusvalvontaan ennakkoneuvotteluun

Kun hankkeen perusasiat on selvitetty, suunnittelijan on hyvä varata aika rakennusvalvontaan ennakkoneuvotteluun esittelemään suunnitelmia. 

Huomaathan varata aikaa suunnittelulle, lupakäsittelylle ja rakennustöille. 

Kuvan tarkistuslista kertoo, mihin pitää kiinnittää huomiota.

kuva: terassin suunnittelu

Käyttötarkoituksen muutoksessa ravintolatilaksi tarvitaan usein vähintään seuraavat suunnitelmat ja asiakirjat: 

  • sähköinen hakemus osoitteessa http:/www.lupapiste.fi kiinteistön haltijan (taloyhtiö) valtuuttamana.
  • hallintaoikeusselvitys ja hallituksen kokouspöytäkirja
  • pääpiirustukset: asemapiirros asemakaavamerkinnöin, pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset (jos muutoksia), leikkauspiirustus
  • iv-selvitys, kvv-suunnitelmat ja iv-suunnitelmat (LVI)
  • esteettömyysselvitys
  • ääneneristysselvitys
  • suunnitelmat (jos tehdään muutoksia rakenteisiin)
  • valokuva rakennuksesta (jos muutetaan julkisivua)
  • selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Ravintoloiden ulkotarjoilualueet/terassit 

Alueidenkäyttö ja -valvonta yksikkö vuokraa ulkotarjoiluun kaupungin omistamia katu- ja yleisiä alueita. Sopimuksessa määritellään mm. ulkotarjoilualueen sijainti.

Ulkotarjoilualueet tulee toteuttaa mahdollisimman vähin rakentein ohjeen mukaisesti. Mikäli ulkotarjoilualueelle halutaan sijoittaa ohjeista poikkeavia rakenteita, kannattaa ensin ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, ja ulkotarjoilualueelle tulee myös hakea toimenpidelupa.

Myös ulkomainoslaitteet voivat olla luvanvaraisia. 

Lue lisää ohjeista

Rakennusvalvonnan ohjeissa kerrotaan tarkemmin rakennusluvan hakemisesta sekä asioista, jotka pitää huomioida ravintolaa tai kahvilaa perustettaessa.     

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Opening a restaurant or a cafe


Ennen kuin suunnittelet ulkotarjoilualuetta kaupungin maalle, lue Terassiohjeet Helsingissä

Rakennusvalvonnan Ulkotarjoilualueet eli terassit -ohje. 

Sivulta Terassit saat lisää tietoa mm. terassialueen sopimusehdoista ja vuokrakuluista.


Terassiohjeet Helsingissä ohjaavat katuterassien vaatiman alueen vuokraamista ja terassin toteuttamista. Ympäristöpalvelut ohjaa, kuinka tehdään ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta.

Yrityksen perustamiseen saa apua kaupungin yrityskasvun keskus NewCo YritysHelsingiltä.

Ennakkoneuvottelujen yhteystietoja

Suunnittelijasi varaa ajan alueen lupasihteeriltä rakennusvalvonnan ennakkoneuvotteluihin, jotka koskevat uuden ravintolan rakentamista tai terassin kiinteiden rakenteiden lupaa. Tavanomaisen terassin katualueen vuokraamista hoitaa kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta yksikkö.

 11.08.2021 15:16