Suoraan sisältöön

Julkisivumuutokset

På svenska

Rakennuksen julkisivun korjaamisen lähtökohtana on suositeltavaa pitäytyä alkuperäisissä rakennusajankohdalle tyypillisissä ratkaisuissa niin julkisivujen yksityiskohtien, materiaalien kuin värien osalta.

Hankkeeseen tulee palkata pätevä suunnittelija, joka selvittää lähtötiedot kiinteistöstä, asemakaavan ja mahdolliset suojeluarvot. Pääsuunnittelija on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelua yhteydessä rakennusvalvonnan lupakäsittelijään, jonka kanssa tarkennetaan tarvittavia asiakirjoja ja lupamenettelyä julkisivumuutoshankkeessa.

Rakennuksen energiatehokkuuden arvioiminen osana rakennuksen ulkovaipan korjausta tehdään rakennus- tai toimenpideluvanvaraisissa korjaus- tai muutostöissä sekä silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan. Katso ohjeita Korjausrakentamisen energiatehokkuus -sivulta.

Oheiseen linkkivalikkoon on koottu rakennusvalvonnan julkisivumuutoksiin liittyviä ohjeita sekä keskeisiä määräyksiä ja ohjeita. Helsingin värikaava -sivuston julkisivuväritysten hakupalvelun avulla on mahdollista saada mielikuva niistä ominaispiirteistä, jotka ovat olleet leimallisia eri aikakausien julkisivuvärityksille Helsingissä vuosien 1850 ja 1960 välillä.

Jos julkisivuun halutaan asettaan uusia mainoslaitteita tai banderolleja, tulee seurata rakennusvalvonnan ohjeita.

Korjaustyössä tulee myös ottaa huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten rakennusten julkisivujen kunnostamista koskevat määräykset.09.12.2021 11:08

Helsingin värikaava

Jos talo on rakennettu ennen vuotta 1960, sen julkisivuvärien uusimiseen saa tukea Helsingin värikaava -palvelusta.

Lue lisää

Lainaa Helsinki-värien värimalli

Tikkurila on koonnut ennen 1960-lukua rakennetun rakennuskannan julkisivujen värejä Helsinki-värien värimalleihin. Niitä saa lainaksi rakennusvalvonnan arkistosta.

Lue lisää