Suoraan sisältöön

Pientalon muutostyöt

På svenska

Pientalon korjaushanke kannattaa suunnitella huolella ja harkiten. Suunnitteluun pitää varata riittävästi aikaa. 

Korjaushanke alkaa korjaustarpeen tunnistamisesta. Seuraavaksi kannattaa tutkia kuntotutkimuksilla talon kunto.  Pätevän suunnittelijan hankkimisen jälkeen suunnittelija ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisesti tarvittavia ennakkoneuvotteluja varten. Suunnittelija myös selvittää asemakaavalliset ja suojelulliset reunaehdot. Seuraavaksi kannattaa selvittää energiakorjausvaihtoehdot asiantuntijan kanssa. Lopuksi teetetään tarvittavat suunnitelmat ja haetaan rakennuslupa korjaustoimenpiteille.

Korjausvaiheessa kannattaa muistaa kirjallinen tarjousmenettely ja sopiminen. Aloitusilmoitukset, vastaavat työnjohtajat ja viranomaistarkastukset tulee myös muistaa. Korjauksia kannattaa valvoa, sillä työn laadusta voi varmistua vain korjausten aikana. Korjaamisen jälkeen huolto ja ylläpito ovat oleellisia rakennuksen ja hyvän sisäilman säilymiselle. Rakennuksen kuntoa tulisi seurata jatkuvasti. 
 

Lupatietoa 

Talon julkisivujen muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalin vaihtaminen ja uusien ikkunoiden tai ovien lisääminen.

Toimenpidelupa tarvitaan myös julkisivujen ja katon värin ja katon materiaalin muuttamiseen, jos alue tai pientalo on asemakaavassa tai rakennussuojelulailla suojeltu. Helsingin värikaava -verkkosivustosta saa tietoa rakennuksen julkisivujen värien valinnasta.

Katoksen rakentaminen edellyttää yleensä rakennuslupaa, koska katoksen rakenteet vaativat rakennesuunnitelmat. Myös muut vastaavat rakenteelliset muutokset, kuten parvekkeen rakentaminen, vaativat rakennusluvan.

Asuinpientalotontilla ei tarvitse hakea lupaa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen (Helsingin rakennusjärjestys IV luku 22 §):

  1. Asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten julkisivujen ja katon värin sekä katon materiaalin muuttaminen, jos rakennusta ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu.
  2. Korkeintaan 20 neliömetrin suuruisen piharakennelman rakentaminen. Tontilla saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu piharakennelma.
  3. Korkeintaan 25 neliömetrin suuruisen laiturin rakentaminen tontin rantaan. Tontin rannassa saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu laituri.

Piharakennelman rakentajan tulee ennen suunnittelua tarkistaa asemakaavan määräykset ja muistaa huolehtia hankkeen säädöstenmukaisuudesta, mm. palo-osastoinnista. Tutustu myös ohjeisiin

Parveke- ja terassilasitus

Aidat ja tonttien rajaaminen

Jätejärjestelyt pihoilla ja jätesuojien rakentaminen

Pihasuunnitelma ja muutostöiden luvanvaraisuus

Vajat ja muut rakennelmat

Hakemukset: 

Rakennuslupaa ja toimenpidelupaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Pätevä suunnittelija osaa hankekohtaisesti arvioida tarvittavat lupahakemusasiakirjat.06.12.2019 04:52